Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče

25. 8. 2021

V komentářích.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Týdenní plán 15. - 19. 4., informace

(Ivana Studničková, 14. 4. 2024 17:53)


Český jazyk
Vyjmenovaná slova – souhrnné procvičování.
Slovní druhy. Slovo a jeho význam.
Čtení – Hloupežníci
báseň – recitace
sloh – porozumění textu
uč. 117 - 121 , PS 39 - 40, minutovky – výběr cvičení

Matematika
Sčítání a odčítání do tisíce. Jednotky (délka, hmotnost, objem). Násobilka. Slovní a logické úlohy.
Geometrie – rýsování kružnic
uč. 79 - 82, PS 21 - 23
minutovky – výběr cvičení

IKT
Heslo, PIN.
Výukové programy.

Informace
1. Zítra 15. 4. je v Čelákovicích turnaj ve vybíjené. S dětmi půjdeme fandit. Do školy jako obvykle, sportovní oblečení a obuv (půjdeme pěšky aspoň jednu cestu), batoh se svačinou, pití, ev. kapesné. Z učení stačí penál a pracovní sešit z čj (měli z něj úkol). Návrat na oběd, upřesním na skupinu.
2. Čtvrtek 18. 4. od 16.30 rodičovská schůzka.
3. V pátek 19. 4. je Den Země v MDDM Čelákovice. Chtěla bych jet s dětmi na kole (podle počasí). Bližší info na schůzce.
Zdravím.
Ivana Studničková

Angličtina - 8. - 12. 4.

(Lenka Svobodová, 7. 4. 2024 20:00)

UNIT 22 - Fruit
sl. zásoba - ovoce
Rozlišujeme jednotné a množné číslo podst. jmen
an apple X apples... a pod.
This banana is green. X These bananas are yellow... a pod.
uč. str. 46 - 47
PS str. 46 - 47

Slovíčkový turnaj na tento týden:
(Končí v neděli 14. 4. ve 20:00h)
https://wordwall.net/cs/resource/70890799/angli%c4%8dtina/fruit
https://wordwall.net/cs/resource/70891960/angli%c4%8dtina/fruit-2
https://wordwall.net/cs/resource/70892570/angli%c4%8dtina/fruit-3

Přeji hezký týden. Lenka

Týdenní plán 8. - 12. 4., informace

(Ivana Studničková, 7. 4. 2024 18:12)


Český jazyk
Čtvrtletní opakování – středa 10. 4.
Vyjmenovaná slova – souhrnné procvičování.
Slovní druhy – podstatná jména, slovesa. Slovo a jeho význam. Jazykové hry, porozumění textu.
Čtení – čtenářské deníky (odevzdat nejpozději 10. 4.), Hloupežníci
báseň – rým, verš, sloka. Recitace.
sloh – vypravování – mluvní cvičení (dú z min. týdne)
uč. 112 - 116 , PS 38 – 39, minutovky – výběr cvičení

Matematika
Čtvrtletní opakování (čtvrtek nebo pátek)
Sčítání a odčítání do tisíce. Jednotky (délka, hmotnost, objem). Násobilka. Slovní a logické úlohy.
Geometrie – čtvrtletní opakování (v pondělí) – prosím zkontrolujte pomůcky, hlavně kružítka (dostatečně utažená, děti někdy zlobí tuha a špatně se jim rýsuje)
uč. 77 - 80, PS 20 - 22
minutovky – výběr cvičení

IKT
Graf, grafové modely.
Výukové programy.

Informace
1. Ve středu 10. 6. muzikoterapie (ve škole).
2. Rodičovská schůzka bude ve čtvrtek 18. 4. od 16.30 (info z angličtiny, poté vše ostatní).
3. Pro Vaše případné plánování připomínám ředitelské volno 2. - 3. 5., školní družina a jídelna bude v provozu (v případě zájmu se informujte u p. vychovatelek).
Zdravím.
Ivana Studničková

Angličtina 2. - 5. 4.

(Lenka Svobodová, 1. 4. 2024 20:07)

UNIT 21 - Let's go shopping
sl. zásoba - Jídlo a nápoje
Užití vazby se slovesy I like ... / I don't like ... / I need ...
Počitatelná a nepočitatelná podst. jména
(2 rolls, 5 eggs, 4 cokes - some bread, some cheese, some milk...)
uč. str. 44 - 45
PS str. 44 - 45

Týdenní plán 2. - 5- 4., informace

(Ivana Studničková, 1. 4. 2024 17:56)

Český jazyk
Vyjmenovaná slova po Z – slova příbuzná, rozdíly ve psaní.
Vyjmenovaná slova – souhrnné procvičování.
Slovní druhy. Jazykové hry.
Čtení – čtenářská dílna (v pátek si děti přinesou svou rozečtenou knížku), čtenářské deníky (odevzdat nejpozději 10. 4.), Hloupežníci
sloh – porozumění textu, orientace (+ IKT)
uč. 106 – 113, PS 34 - 35 minutovky – výběr cvičení

Matematika
Sčítání a odčítání do tisíce. Jednotky (délka, hmotnost, objem). Písemné a pamětní sčítání a odčítání – procvičování. Násobilka. Slovní a logické úlohy.
Geometrie – kruh a kružnice, poloměr, průměr. Rýsování.
uč. 74 - 76, PS 19
minutovky – výběr cvičení

IKT
Graf, grafové modely.
Výukové programy.

Informace
V týdnu od 8. 4. si napíšeme čtvrtletní opakování. Na termínech se dohodneme s dětmi. Zároveň jim i upřesním konkrétní úlohy, aby se mohly na opakování připravit. Děkuji Vám za příp. pomoc.

Ivana Studničková

Angličtina - turnaj

(Lenka Svobodová, 26. 3. 2024 20:23)

4. kolo slovíčkového turnaje. Končí v pondělí 1. 4. ve 21 hodin. Lenka

https://wordwall.net/cs/resource/70338101
https://wordwall.net/cs/resource/70338690
https://wordwall.net/cs/resource/70479784

Angličtina 25. - 27. 3.

(Lenka Svobodová, 24. 3. 2024 19:48)

Pondělí - Opakovací test

Středa - UNIT 21 - Let's go shopping
sl. zásoba - jídlo a pití
(a vyhlásíme na Velikonoce další kolo slovíčkového turnaje)
uč. str. 44 - 45
PS str. 44

Týdenní plán 25. - 27. 3., informace

(Ivana Studničková, 24. 3. 2024 18:01)


Český jazyk
Vyjmenovaná slova po V – procvičování. Práce s textem.
B, L, M, P, S – upevňování znalostí, procvičování.
Vyjmenovaná slova po Z – seznámení.
Čtení, sloh – Velikonoce – Svatý týden
uč. 104 -106 PS 34 - 35 minutovky – výběr cvičení

Matematika
Jednotky hmotnosti a objemu. Počítání do tisíce. Písemné sčítání a odčítání – procvičování. Násobilka. Slovní úlohy.
uč. 71 – 73, PS 16 -19
minutovky – výběr cvičení

IKT
Graf, grafové modely.
Úprava textu.

Informace
1. Připomínám velikonoční prázdniny čtvrtek 27. 3. (volno do 1. 4.)
2. Džusy na duben nechám stejně jako v březnu, v případě změny napište nebo vzkažte po dětech.
3. Na Velikonoce děti budou mít za úkol dodělat procvičovací stránku v mat. PS 18 (většina má hotovo, děti mohly počítat ve škole celý březen) a dobrovolně minutovky z čj.
4. V dubnu budu vybírat čtenářské deníky se zápisem další knížky.
Přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků!
Ivana Studničková

Angličtina - turnaj

(Lenka Svobodová, 20. 3. 2024 18:58)

Přidávám odkazy pro 3. kolo slovíčkového turnaje. Ve hře je ten, kdo splní oba úkoly na plný počet bodů:

https://wordwall.net/cs/resource/70253593/angli%c4%8dtina/days-of-the-week-2
https://wordwall.net/cs/resource/70182404/angli%c4%8dtina/sports-and-games

Kolo končí v pondělí 25. 3. ve 21:00 hodin.

Angličtina 18. - 22. 3.

(Lenka Svobodová, 17. 3. 2024 20:20)

UNIT 20 - My week
sl. zásoba: dny v týdnu, sport a hry
Předložka ON - on Monday
Užití slovesa CAN - I can play ice hockey.
Příští týden souhrnný test.
Třetí kolo slovíčkového turnaje začne ve středu, odkazy dám opět sem na web.
Přeji krásný týden. Lenka

Týdenní plán 18. - 23. 3., informace

(Ivana Studničková, 17. 3. 2024 18:29)


Český jazyk
Vyjmenovaná slova po V – slova příbuzná, rozdíly v pravopise. Slova s předponou vy/vý. Práce s textem.
B, L, M, P, S – upevňování znalostí, procvičování.
Slovní druhy – podstatná a přídavná jména, slovesa
Čtení – Velikonoce (+ Pč, VV)
společná četba – Hloupežníci
Sloh – popis, mluvní cvičení
uč. 101 - 105 PS 34, 38 - 39, minutovky – výběr cvičení

Matematika
Sčítání a odčítání v oboru do tisíce. Jednotky hmotnosti a objemu. Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset. Římské číslice do 20. Násobilka. Slovní úlohy.
22. 3. proběhne soutěž Matematický klokan.
uč. 66 – 70, PS 15 - 18
minutovky – výběr cvičení
Geometrie – kruh, kružnice – poloměr, průměr
rýsování kružnic

IKT
Úlohy na ověření kódování.
Třídění a úprava informací. Textový editor.

Ivana Studničková

Angličtina - turnaj

(Lenka Svobodová, 14. 3. 2024 9:13)

Druhé kolo slovíčkového turnaje najdete zde:

https://wordwall.net/cs/resource/69914918/dopl%c5%88-thisis-nebo-theseare

Druhé kolo končí ve středu 20. března. L.

Angličtina 11. - 15. 3.

(Lenka Svobodová, 10. 3. 2024 19:41)

UNIT 19 - My jeans
sl. zásoba - oblečení
Rozlišujeme názvy oblečení v jednotném a množném čísle (jeans, trousers, tights, socks, shoes)
This ... is ...
These ... are ...
(This jacket is dark blue. These socks are yellow.)
uč. str. 40 - 41
PS str. 40 - 41

Díky, že jste dětem pomohli přidat se ke slovíčkovému turnaji. Lenka

Týdenní plán 11. - 15. 3., informace

(Ivana Studničková, 10. 3. 2024 18:17)


Český jazyk
Vyjmenovaná slova po S – slova příbuzná, rozdíly v pravopise. Vyjmenovaná slova po V – úvod. Práce s textem. Křížovky, doplňovačky.
B, L, M, P, S – upevňování znalostí, procvičování.
Čtení – čtenářská dílna – prezentace vlastních knížek
společná četba – Hloupežníci
Sloh – popis
uč. 100 - 101, PS 32 - 33, minutovky – výběr cvičení

Matematika
Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset. Římské číslice do 20. Násobilka. Slovní a logické úlohy úlohy. Diktát. Sčítání a odčítání v oboru do tisíce (stovky, desítky, jednotky), počítání se závorkami.
uč. 64 - 68, PS 13 - 15
minutovky – výběr cvičení
Geometrie – kruh, kružnice

IKT
Šifrování – procvičování
Textový editor. Výukové programy.

Informace
1. Pořiďte, prosím, dětem na geometrii kružítko. Nejvhodnější je kovové, mělo by vydržet:-)
Kružítko si děti mohou přinést v pátek.
2. V úterý 12. 3. po bazénu půjdeme do MDDM na vyrábění (hrazeno ze šablon inovativního vzdělávání). Děti mohou mít kapesné, slíbila jsem po plavání návštěvu cukrárny. Papírovou tašku a 2 vyfouklá vajíčka přinést nejlépe zítra (vezmu je dětem já). Kdo nepojede plavat, sraz v 9.30 u bazénu. Návrat do 12.45, společný odchod na oběd/do ŠD (6. hodina IKT nebude), napíšu aktuálně na skupinu.

Ivana Studničková

Angličtina - turnaj

(Lenka Svobodová, 6. 3. 2024 20:19)

Vážení rodiče,
mnohé děti mají velký problém s tím, že se vůbec neučí slovíčka. Znalost slovíček je přitom ten minimální základ, který je nutný k tomu, aby se angličtina mohla stát hodinou, kde skutečně hovoříme anglicky, učíme se tvořit věty, ptáme se a odpovídáme. Ve chvíli, kdy polovina dětí slovíčka vůbec neumí, mám dvě možnosti. Buď tyto děti nechat být jen diváky, kdy se k ostatním nemohou přidat, nerozumí a ani nevědí, co vlastně děláme. Nebo místo toho se třídou neustále celé hodiny věnovat činnostem a hrám, jejichž smyslem je pouze zvládnutí slovní zásoby. Zkuste si však představit, jak často se při počtu 16 - 18 žáků na každé z dětí dostane.
Během 3 hodin týdně si všichni nedokáží zapamatovat bezpečně nová slovíčka, některé děti potřebují k jejich zvládnutí pravidelné každodenní trénování.
Rozhodla jsem se, že musím zvýšit úsilí o lepší motivaci dětí i vás rodičů. Takže budeme pořádat slovíčkové turnaje a zároveň vám nasdílím materiály, které jsem dětem vyrobila a používáme je při hodinách.

Slovíčkové turnaje budou probíhat vždy po dobu 5 - 7 dní, účastníci budou vždy odměněni.

První turnaj "MY BODY" najdete už teď na adrese:
https://wordwall.net/resource/69340946/my-body-18
Je tam tabulka, do které se děti budou zapisovat. Za výrobu tohoto materiálu moc děkuji paní Hrzalové. S turnajem během čtvrtku a pátku seznámím děti v obou třetích třídách.

Zde si můžete stáhnout naše třídní pomůcky k výuce slovíček:
https://drive.google.com/drive/folders/1XKl5nKUn5tRxXEeFUWTlQ3YPG_0dLNE4?usp=drive_link
Jedná se o kartičky, které se tisknou oboustranně (obrázek, z druhé strany slovíčko) a potom také domina. Ta se skládají jako běžná domina s puntíky. K obrázku vždy hledám slovíčko a naopak ke slovíčku obrázek. Ve škole si to tisknu na čtvrtky, pokud budete tisknout jen jednou, doporučuji laminovat.
Snad nám to pomůže zvednout nadšení a snahu dětí.
S pozdravem Lenka

Angličtina 4. - 8. 3.

(Lenka Svobodová, 3. 3. 2024 20:28)

UNIT 18 - My body
sl. zásoba - části lidského těla
Tvoříme věty: I have got one neck. I have got two eyes. I have got ten toes...
My hair is long. My ears are small. My eyes are brown...
Otázky: How many legs? - Two.
How many fingers? - Ten
uč. str. 38 - 39
PS str. 38 - 39

Týdenní plán 4. - 8. 3., informace

(ivana Studničková, 3. 3. 2024 11:06)


Český jazyk
Vyjmenovaná slova po S – tvary slov, slova příbuzná, rozdíly v pravopisu. Slovní druhy – zařazování slov.
B, L, M, P – upevňování znalostí, procvičování.
Čtení – autor Karel Čapek
společná četba – Hloupežníci
Sloh – hry se slovy (přesmyčky, skrývačky)
uč. 93 - 99 , PS 31 - 32, minutovky – výběr cvičení

Matematika
Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset. Římské číslice do 20. Násobilka. Slovní úlohy. Diktát.
Sčítání a odčítání v oboru do tisíce (stovky, desítky, jednotky)
uč. 60 - 62 , PS 10 - 12
minutovky – výběr cvičení
Geometrie – obvody útvarů, trojúhelník

IKT
Divadlo – bezpečné chování na internetu

Informace
1. Zítra divadlo – do školy jako obvykle (jedeme až v 9 hodin), s sebou svačinu, pití, ev. kapesné. Návrat upřesním aktuálně. Společný odchod na oběd/do družiny.
Děti si mohou zítra přinést i učení na úterý (tj. učebnici čj, malý sešit čj a minutovky mat.), aby je nemusely brát v úterý do bazénu.
Děkuji.
Ivana Studničková

Angličtina 26. 2. - 1. 3.

(Lenka Svobodová, 25. 2. 2024 21:01)

UNIT 17 - My head
sl. zásoba - části těla (hlava)
užití IS / ARE ve větách - rozlišení, kdy mluvíme v jednotném a kdy v množném čísle. (My nose is big. My ears are small...)
Sloveso I HAVE GOT - mám (I have got one mouth. I have got two eyes...)
uč. str. 36 - 37
PS str. 36 - 37

UNIT 18 - My body
sl. zásoba - části lidského těla
Vazba HOW MANY? - Kolik?
uč. str. 38 - 39
PS str. 38

Prosím, trénujte s dětmi slovíčka. Některým dětem čas, který máme ve škole, k zapamatování nestačí. Díky! Lenka

Týdenní plán 26. 2. - 1. 3., informace

(Ivana Studničková, 25. 2. 2024 19:13)

Český jazyk
Vyjmenovaná slova po P – tvary slov, slova příbuzná, rozdíly v pravopisu. Vlastní jména, řazení podle abecedy.
B, L, M – upevňování znalostí, procvičování.
Čtení – pohádky – lidové, klasické
společná četba – Hloupežníci
Sloh – zdvořilé chování
uč. 91 - 93 , PS 30 – 31, minutovky – výběr cvičení

Matematika
Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset. Zaokrouhlování. Násobilka. Slovní úlohy. Diktát.
Přirozená čísla v oboru do tisíce – numerace, řády, porovnávání.
uč. 54 - 59, PS 8 - 10
minutovky – výběr cvičení
Geometrie – trojúhelník

IKT
Kódování – opakování. Schéma.
Textový editor (referáty o lidském těle) – opravy a úpravy textu.

Informace
1. V úterý plavání.
2. Ve středu proběhne v rámci vyučování přednáška o třídění odpadu.
3. Džusy na březen – v případě změny vzkažte/napište. Jinak postup jako obvykle.
4. V pondělí 4. 3. pojedeme do divadla na představení (Ne)bezpečná (ko)média, https://www.divadlogong.cz/nebezpecna-komedia/. Představení je až od 10.30, takže odjezd ještě upřesním. Příjezd předpokl. autobusem ve 13.10. Vstupné bude hrazeno z prostředků na inovativní vyučování, na dopravu vybírám 70,- Kč (10 Kč doplatek za galerii – cesta i autobusem, proto i nyní nechávám na toto rezervu).
Děkuji.
Ivana Studničková

Angličtina 12. - 16. 2.

(Lenka Svobodová, 11. 2. 2024 17:25)

UNIT 16 - My T-shirt
sl. zásoba - oblečení
Nacvičujeme správné psaní - číslovky, barvy
Větné vazby: I'm wearing... He's wearing... She is wearing... My T-shirt is blue. What colour is...?

UNIT 17 - My head
sl. zásoba - části hlavy a obličeje

Dětem jsem domů poslala pololetní testy. Testy jsem si pro sebe obodovala, abych viděla, na co se zaměřit. Prosím neztratit, vrátit!
Zkontrolujte prosím dětem, zda mají všichni v penálu pastelky, nůžky a lepidlo. Na angličtinu to často potřebují a mnoha dětem v penálu chybí. Díky!
Těším se na spolupráci. Lenka Svobodová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

následující »