Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče

31. 8. 2017

Informace jsou nebo budou v komentářích.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Týdenní plán 7. 6. - 11. 6.

(Lída Černá, 4. 6. 2021 13:25)

Týdenní plán 7. 6. - 11. 6.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Stavba souvětí, vzorce souvětí. Tvoření vět podle vzorců, rozbor vět. Přímá řeč.
181 – 186
PS: 58 a 61
VLASTIVĚDA: Husitské války. Vláda Jiřího z Poděbrad, Jagellonci
modrá 42 a 43
PŘÍRODOVĚDA: Druhy polních plodin. Ochrana přírody. Člověk a příroda, význam lesů, vodních ploch a půdy.
Oranžová 42 a 43
INFORMACE PRO RODIČE:
čtvrtek: Závěrečná písemná práce z českého jazyka (koncovky podstatných jmen, vzory, rozbory vět, shoda podmětu s přísudkem, práce s textem

Týdenní plán 31. 5. - 4. 6.

(Lída Černá, 28. 5. 2021 13:50)

Týdenní plán 31. 5. - 4. 6.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Shoda podmětu s přísudkem. Podmět rodu mužského. Opakování na závěrečnou písemnou práci.
Učebnice 171 – 175. PS: 54 – 57
VLASTIVĚDA: Mistr Jan Hus, Husité, husitské války. Modrá 42
PŘÍRODOVĚDA: Ekosystém pole. Polní plevel, škůdci. Hospodářské plodiny.
INFORMACE PRO RODIČE:
pondělí: testík z přírodovědy (louka a zahrada)
úterý: celodenní výlet ke Dni dětí. (informace jsou v notýscích), obědy jsem odhlásila
čtvrtek: testík z vlastivědy Lucemburkové
Prosím o vyplnění informací k výletu na rafty. (mají děti v notýscích)

Týdenní plán 24. 5. - 28. 5.

(Lída Černá, 21. 5. 2021 14:01)

Týdenní plán 24. 5. - 28. 5.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
Shoda přísudku s podmětem, podmět rodu středního a ženského. Stavba věty jednoduché.
učebnice 166 - 171, PS 54 a 55
VLASTIVĚDA:
Konec Lucemburků na českém trůnu. Václav IV. a Zikmund Lucemburský. Mistr Jan Hus
modrá 40 - 42
PŘÍRODOVĚDA:
Ekosystém zahrada. Užitkové rostliny na polích. Polní plevel. Živočichové.
oranžová 39 - 41
INFORMACE PRO RODIČE
Platba za pomůcky pro čtvrtou třídu 400Kč. Prosím pošlete na účet školy s označením, že se jedná o platbu za pomůcky.
V úterý pojedeme na kolech do bikeparku Shibák. Cyklisté jdou v 11:50 na oběd, pak odjíždíme. Ostatní děti mají vyučování podle běžného rozvrhu.
Necháme si tašku s učením ve škole do středy. Děti přijedou na kole do školy, budou mít s sebou učení na úterý a středu + batůžek s pitím.
Návrat bude do 17:00 k Jezevcovi.

Knížky Kryštof

(Ivana Studničková, 17. 5. 2021 13:54)

Děkuji za platbu. Knížky zítra předám.
I. St.

Knížky

(Ivana Studničková, 12. 5. 2021 17:08)

Objednané knihy dám dětem po doručení. Pokud si je chcete vyzvednout sami, připravím Vám je.
Zaplaťte pokud možno převodem na účet – POZOR, ne na účet školy, ale na: 107-6403590217/0100 (fakturu hradím z osobního účtu).
Možno také hotově (stačí poslat po dětech).

Lysická (E., S.) 635,-
Sýkora K. 319,-
Bradáčová 139,-I. Studničková
Re: Knížky

(Kryštof Sýkora, 17. 5. 2021 9:47)

Zaplaceno.
Děkujeme

Týdenní plán 17. 5. - 21. 5.

(Lída Černá, 14. 5. 2021 13:54)

Týdenní plán 17. 5. - 21. 5.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
Stavba věty jednoduché, podmět a přísudek, několikanásobný podmět.
učebnice 161 - 166, PS 50 - 53
Čtení na pokračování - Hoši od Bobří řeky
VLASTIVĚDA:
Karel IV., gotika, významné stavby gotiky, Václav IV., Zikmund. Modrá 40 a 41
PŘÍRODOVĚDA:
Ekosystém louka a zahrada. Vývojová stádia hmyzu. Užitkové rostliny ze zahrádek. Oranžová 38 a 39
INFORMACE PRO RODIČE:
Testování dětí bude pouze v pondělí.
Rozvrh hodin je stejný jako na začátku roku. (čtvrtek do 13:30)
Na výtvarnou výchovu budeme potřebovat folografii libovolné gotické stavby. (kostely, hrady), fotografii prosím černobílou, vytištěnou na A4. Pokud nemáte tiskárnu, pošlete mi do emailu, já dětem vytisknu ve škole.

Týdenní plán 10. 5. - 14. 5.

(Lída Černá, 7. 5. 2021 11:35)

Týdenní plán 10. 5. - 14. 5.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
Stavba věty jednoduché. Přísudek. Vazby větných členů na přísudek. Podmět.
Tvůrčí psaní: recept z Bivojova kance
uč. 158 - 161, PS: 50 - 52
VLASTIVĚDA:
Lucemburkové, nástup Lucemburků na český trůn, Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna.
modrá 40
PŘÍRODOVĚDA:
Ekosystém rybník a jezero, rostliny na louce
oranžová 38
INFORMACE PRO RODIČE:
Podle počasí plánuji s dětmi výlet na kolech do bikeparku do Milovic. První možnost je v úterý. Sraz by byl ve 14:00 za školou a návrat do 17:00. Vše si potvrdíme v pondělí. Výlet je pro všechny děti i rodiče. (předškoláci pouze s rodiči). Délka trasy opět kolem 20km.

Týdenní plán 26. 4. - 30. 4.

(Lída Černá, 23. 4. 2021 9:33)

Týdenní plán 26. 4. - 30. 4.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ
Slovesa: slovesný způsob, tvary sloves rozkazovacích a podmiňovacích.
Návod, pracovní postup. Společná četba České dějiny očima psa.
uč. 147 - 154, PS 39 - 48 (výběr cvičení)
VLASTIVĚDA
Přemyslovci - dokončení učiva, přemyslovští králové, zánik rodu Přemyslovců
modrá 38 a 39
PŘÍRODOVĚDA
Přírodní ekosystémy v okolí vod. Život v řece a u rybníka. Živočichové a rostliny v okolí Labe, Jizery a Malvín
oranžová 36 a 37
INFORMACE PRO RODIČE:
Rozvrh hodin online konferencí zůstává stejný 8:15 matematika, 9:15 - 10:45 dvě připojení čeština a vlastivěda s přírodovědou, angličtiny pondělí a středa jedna skupina, úterý a čtvrtek druhá skupina.
Každý den budu posílat informační email o probraném učivu.
Pokud počasí dovolí, chtěla bych v pátek po skončení online výuky vyjet s dětmi na tradiční čarodějnickou projížďku na kole na zmrzlinu. Můžou se přidat rodiče i sourozenci, délka trasy je většinou do 20km. Místo srazu a čas upřesním během týdne.

týdenní plán 19. 4. - 23. 4.

(Lída Černá, 18. 4. 2021 19:26)

Týdenní plán 19. 4. - 23. 4.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Slovesa, časování sloves, přítomný čas, číslo u sloves. Slovesný způsob.
Práce s odborným textem, výpisky
učebnice 141 – 145, pracovní sešit 39 – 44
VLASTIVĚDA: Přemyslovci, život za vlády Přemyslovců, stavba významných měst a hradů
modrá učebnice 38 a 39
PŘÍRODOVĚDA: Přírodní společenstva a ekosystémy. Les, park, příroda v okolí řek.
Oranžová učebnice 34 a 35
INFORMACE PRO RODIČE:
testování dětí je vždy v pondělí a ve čtvrtek, prosím o včasný příchod do školy v tyto dny (7:45).
V případě pozitivního testu v pondělí – odchází ze školy pouze pozitivní dítě.
V případě pozitivního testu ve čtvrtek – odchází ze školy celá třída.
Samotné testování je nebolestivé, minulý čtvrtek zvládli vše bez rodičů i prvňáčci.

týdenní plán 12. 4. - 16. 4.

(Lída Černá, 11. 4. 2021 20:15)

Týdenní plán 12. 4. - 16. 4.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Slovesa, opakování mluvnických kategorií u sloves, osoba, číslo a čas.
Opakování pravopisu podst. jmen. uč. 136 – 140, PS 38 – 40
Naučná literatura pro děti, práce s odborným textem.
VLASTIVĚDA: Přemyslovci (Bořivoj a Ludmila), počátek Českého státu, pověsti z doby prvních Přemyslovců uč. 37 – 38
PŘÍRODOVĚDA: Přírodní společenstva – les uč. 34
INFORMACE PRO RODIČE:
Tento týden naše třída pokračuje v online výuce. Časy připojení zůstávají stejné.
Během týdne pošlu v příloze čtvrtletní práci z češtiny – prosím, zkuste pomoci dětem pouze s vysvětlením zadání, potřebuji, aby pracovaly samostatně. Práci si budeme opravovat a kontrolovat ve třídě společně.
Do konce týdne je nutné přihlásit dětem obědy od 19. 4. (na týden, kdy jsme ve škole).
Zatím to vypadá, že rozvrh hodin po dobu vyučování ve škole bude změněný pouze ve čtvrtek – nebude hodina TV, budeme končit ve 12:40 (je to z důvodu provozu školní jídelny).
Jak bude probíhat angličtina upřesním v průběhu týdne.

týdenní plán 6. 4. - 9. 4.

(Lída Černá, 5. 4. 2021 18:13)

Týdenní plán 4. 4. - 8. 4.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Opakování učiva na čtvrtletní práci – pravopis podstatných jmen, orientace v textech, tabulkách a grafech.
Naučná literatura pro děti – encyklopedie. Práce s odborným textem
uč. 129 – 135, Ps 37 a 38
VLASTIVĚDA: Velká Morava, Konstantin a Metoděj, počátky slovanského jazyka, první písmo
str. 37
PŘÍRODOVĚDA: Člověk ve společnosti, rodokmen, opakování učiva o člověku, oranžová 33

AJ - 31. TÝDENNÍ PLÁN

(Miroslava Žídková, 28. 3. 2021 22:19)

AJ - TÝDENNÍ PLÁN (29.3. - 31.3. 2021)
- Velikonoce
- zopakování a procvičování slovíček k tématu Velikonoce
- zábavná cvičení a testíky
- písně
- tradice Velikonoc v anglicky mluvících zemích
- poslech

AJ - 30. TÝDEN PROBRANÉ UČIVO

(Miroslava Žídková, 28. 3. 2021 22:16)

30. TÝDEN ( 22.3. - 26.3 2021)
- dokončení učiva 12. lekce
- whose x who´s
- procvičování přivlastňovacích zájmen
- procvičování slovesa have got
- slovíčka 13. lekce - TOYS
- úvodní článek - čtení, překlad, otázky k článku

týdenní plán 29. 3. - 31. 3.

(Lída Černá, 28. 3. 2021 20:46)

Týdenní plán 29. 3. - 31. 3.
ČESKÝ JAZYK: Pravopis podstatných jmen rodu mužského, opakování učiva o vzorech podstatných jmen. Str. 120 – 128, PS 34 - 38
VLASTIVĚDA: Velká Morava modrá 37
PŘÍRODOVĚDA: Lidské tělo, smysly, oranžová 32
INFORMACE: od 1. 4. do 5. 4. jsou velikonoční prázdniny

týdenní plán 22. 3. - 26. 3.

(Lída Černá, 21. 3. 2021 19:25)

Týdenní plán 22. 3. - 26. 3.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Skloňování podstatných jmen rodu mužského, pravopis rodu mužského.
Dobrodružná četba - Jaroslav Foglar
Uč: 118 – 128, PS 34 – 38 (výběr ze cvičení).
VLASTIVĚDA: První státní útvar na našem území, Sámova říše, pověsti
PŘÍRODOVĚDA: člověk, stavba těla, kostra, zdravý životní styl, oranžová 31
INFORMACE PRO RODIČE:
ve čtvrtek 25. 3. od 10:00 se zúčastníme online návštěvy Rudolfina. (hudebně vzdělávací program). Budeme pracovat normálně v Zoomu. Přihlašovací údaje dětem sdělím.

týdenní plán 15. 3. - 19. 3.

(Lída Černá, 14. 3. 2021 11:46)

Týdenní plán 15. 3. - 19. 3.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Procvičování pravopisu podst. jmen rodu středního a ženského, seznámení se vzory rodu mužského, třídění vzorů podle zakončení (tvrdé, měkké, samohláska, souhláska) a podle životnosti. uč. 114 - 119
Vyprávění, osnova
VLASTIVĚDA: Slované, pověsti z dob prvních Slovanů, život Slovanů modrá 36
PŘÍRODOVĚDA: člověk, vnik a vývoj člověka, člověk v pravěku oranžová 30

ANGLIČTINA - probrané učivo

(Miroslava Žídková, 5. 3. 2021 12:46)

12. LEKCE:
- slovní zásoba (domácí mazlíčci, slovíčka - popis těla)
- článek
- sloveso have got - kladné a záporné tvary, krácené tvary, tvoření otázek
(Have you got? Do you have?)
- sloveso can - can´t ( použití ve větách, kde toto sloveso má různé významy)
- hry, písničky, testíky, doplňovačky

týdenní plán 1. 3. - 5. 3.

(Lída Černá, 28. 2. 2021 19:39)

Týdenní plán 1. 3. - 4. 3.

ČESKÝ JAZYK: Skloňování a pravopis podstatných jmen rodu ženského, opakování pravopisu středního rodu. Uč: 112 – 117, PS 33
Dobrodružná literatura – osnova příběhu, vyprávění
VLASTIVĚDA: Germáni na našem území, příchod Slovanů modrá, modrá uč. 35 a 36
PŘÍRODOVĚDA: dokončení učiva o neživé přírodě, půda, opakování hornin a nerostů. Oranžová učebnice 28 a 29

ANGLIČTINA - TÝDENNÍ PLÁN

(Miroslava Žídková, 23. 2. 2021 0:56)

ANGLIČTINA - 26. TÝDENNÍ PLÁN (22.2. - 26.2. 2021)
- dokončení 11. lekce
- užití SOME a ANY ve větách
- 12. lekce - My pet
- slovní zásoba, úvodní článek


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

následující »