Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče

31. 8. 2017

Informace jsou nebo budou v komentářích.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ANGLIČTINA úkoly na pondělí

(Miroslava Žídková, 18. 9. 2020 11:05)

- zopakovat slovíčka z okruhu RODINA - bude test ( Ve 4. ročníku již budou děti psát test anglicky!).

ANGLIČTINA - úkoly na pátek

(Miroslava Žídková, 16. 9. 2020 13:48)

1)KOPIE (zvířata) - Kdo chce, může místo tohoto úkolu na druhou stranu papíru nakreslit jakékoli zvíře a napsat o něm alespoň 5 vět.

2) zopakovat si slovíčka z okruhu RODINA

: - ) M.Ž.

ANGLIČTINA

(Miroslava Žídková, 14. 9. 2020 11:10)

Na příští hodinu angličtiny:
- učebnici
- pracovní sešit
- slovníček
- malý sešit AJ z loňska ( kdo sešit vyhodil, dostane nový)
DÚ: ZOPAKUJ SI A) ČASOVÁNÍ SLOVESA BÝT
B) SLOVÍČKA - ZVÍŘATA + PŘÍDAVNÁ JMÉNA
M. Žídková

týdenní plán 14. 9. - 18. 9.

(Lída Černá, 13. 9. 2020 12:44)

Týdenní plán 14. 9. - 18. 9.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Opakování učiva 3. ročníku – věta a souvětí, větné vzorce, gramatické kategorie podstatných jmen a sloves, slovní druhy. uč. 11 – 13, PS 3 a 4
Pohádkové září – znaky autorské pohádky
Dokončení četby knihy Tatínku, ta se ti povedla, zápis do čtenářského deníku
VLASTIVĚDA: Místní krajina, orientace v přírodě, světové strany. uč. 4, Příběh meče
PŘÍRODOVĚDA: Podmínky života na Zemi, neživá příroda propojená s přírodou živou. uč. 4 a 5

INFORMACE PRO RODIČE:
čtvrtek: Ve čtvrtek jdeme na výstavu do muzea v Čelákovicích, kde máme zajištěnu prohlídku výstavy Příběh meče. Jedná se o exponát nalezený v Lázních Toušeni. V muzeu budeme mimo veřejnost. Do Čelákovic i zpátky půjdeme pěšky, má být krásné babí léto, tak si mohou děti vzít plavky a ručník, po cestě zpátky si pohrajeme na Malvínách.
S sebou: svačinu, pití, roušku, kdo chce, tak plavky a ručník, kapesné na zmrzlinu. Návrat mezi 12:40 a 13:00 na oběd, pak půjdou děti domů. Tělocvik šestou hodinu nebude.

Pátek: na páteční čtenářskou dílnu budeme potřebovat čtenářský deník.

Od tohoto týdne začíná soubor kytar i fléten. Kytary: úterý po obědě, budeme končit kolem 13:45. Flétny středa po obědě (flétnistky budou chodit na angličtinu v první skupině, pak půjdeme na oběd, po obědě hrát na flétnu a ve 13:45 je odvedu do Myšáka na angličtinu).

týdenní plán 7. 9. - 11. 9.

(Lída Černá, 5. 9. 2020 15:39)

Týdenní plán 7. 9. - 11. 9.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
Slova příbuzná, tvary slov, vyjmenovaná slova, slovní druhy. Učebnice 8 – 10, PS: 1, 2
Pohádkové září: lidové a autorské pohádky, znaky pohádek, moje nejmilejší pohádková knížka

VLASTIVĚDA: Obec a okolí, základní údaje o naší obci, vedení obce, jízdní řády, spojení s okolními městy. Učebnice 3

PŘÍRODOVĚDA: Dělení a třídění přírodnin. Živá a neživá příroda. Učebnice 3

INFORMACE PRO RODIČE:
Ve středu 9. 9. bude dětem končit vyučování v 11:50 z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Žídkové

V letošním roce mají děti možnost úkoly zejména ze slohu, vlastivědy a přírodovědy zpracovávat a odevzdávat elektronicky. Touto cestou je termín odevzdání vždy do nedělního odpoledne (cca 16:00, abych stihla práce pročíst a zkontrolovat). Kdo nechce tuto cestu využívat, samozřejmě nemusí.
ludmilnesnidalova@seznam.cz

V pondělí si děti přinesou svou nejoblíbenější pohádkovou knížku. Každý měsíc se v rámci čtenářských dílen budeme věnovat jednomu tématu. Na konci období pak s dětmi zapíšu do čtenářských deníků danou knihu. Zůstává ale v platnosti i domácí čtení. Děti by měly přečíst za školní rok minimálně 5 knih různých žánrů.

Pro následující týden platí aktuální rozvrh hodin včetně tělocviku i angličtiny. Změna je pouze ve středu. Zatím děti během vyučování nemusí mít roušky.

týdenní plán 1.9. - 4. 9.

(Lída Černá, 31. 8. 2020 21:29)

Zdravím všechny čtvrťáky a jejich maminky, tatínky, babičky, dědečky...
Zítra se sejdeme ve škole v 8:00, přivítáme prvňáčky a povíme si důležité informace u nás ve třídě. Předpokládám konec setkání v 8:30.
Celý zbytek týdne budeme jenom u nás ve třídě, vždy do 11:50. Zkusíme doladit vše, co nám na jaře rozladil vir.
Od pondělka bude výuka probíhat podle rozvrhu hodin.
Prozatím informuji o koncích hodin:
Budeme končit 12:40 v pondělí, úterý a v pátek. Ve 13:30 budeme všichni končit ve čtvrtek. Ve středu děti končí půlenou angličtinou, první parta tedy ve 12:40, druhá ve 13:30 včetně oběda. (druhá skupinka bude mít přestávku na oběd od 11:50 do 12:40). Rozdělení do skupin necháme z loňského roku.
Moc se na všechny těším, snad bude náš čtvrtý rok prostě úplně normální:-)))
Lída

Zítřek

(Pavlína Koubková, 31. 8. 2020 15:30)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat do kolika hodin je pro děti zítra plánován program ve škole? Mají zajištěny obědy? Děkuji Koubková

Týdenní plán 15. 6. - 19. 6.

(Lída Černá, 11. 6. 2020 13:09)

Týdenní plán 15. 6. - 19. 6.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
Stavba souvětí, spojky. Vzorce souvětí. učebnice 197 - 202, PS 54 - 59

Poezie, rým, verš, sloka. Básničky z Čítanky. Zkoušíme psát báseň, improvizace s verši a rýmy

MATEMATIKA:
Dělení se zbytkem, opakování násobilky a dělilky do 100. Násobení dvojciferných čísel číslem jednociferným.
učebnice 98 - 104
zelené minutovky 19 - 22

PRVOUKA:
Zdravý životní styl, nemoc a úraz, první pomoc.
Fialová učebnice 89 - 92

INFORMACE:
Vysvědčení budu předávat v pátek 26. 6. v parku u Skleněné vily.
Pokud si potřebujete na prázdniny nechat učebnice k procvičování, je to možné. Jinak je prosím doneste do školy denně do 8:00 nebo po obědě od 12:30 do 13:00.
• český jazyk
• čítanka
• matematika
• růžová prvouka

V posledním týdnu bych chtěla jet s dětmi na cyklovýlet za Lysou nad Labem do bikeparku. Podle počasí bychom jeli v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek. Ještě si upřesníme čas a přesné datum. Opět zvu rodiče, kteří se chtějí k nám přidat, je to možné.

Týdenní plán 8. 6. - 12. 6.

(Lída Černá, 4. 6. 2020 13:21)

Týdenní plán 8. 6. - 12. 6.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
Opakování sloves. Věta a souvětí. Stavba věty jednoduché. Vazby slov ve větě na sloveso. učebnice 185 - 191, PS: 51 - 53, písanka 26, 27, 28

Společenské chování při stolování. Rodinné oslavy. Etiketa, pravidla slušného chování ve společnosti. čítanka 177 - 179

MATEMATIKA:
Dělení násobků deseti jednociferným číslem typ 250 : 5
Slovní úlohy s násobením a dělením násobků deseti.
Dělení se zbytkem. učebnice 94 - 97
Odčítání v oboru do 1000 s přechodem desítky typ 104 - 8. minutovky zelené 14

PRVOUKA:
Pitný režim. Hygienické návyky. Péče o zdravé zuby. fialová učebnice 82 - 86


Týdenní plán 1. 6. - 5. 6.

(Lída Černá, 28. 5. 2020 12:53)

Týdenní plán 1. 6. - 5. 6.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
Slovesné tvary ve všech časech. Pravopis sloves v přítomném čase, učebnice 179 - 185, pracovní sešit 48 - 50, písanka 24, 25

Čeština a slovenština, nářečí, spisovný a nespisovný jazyk. Čítanka 165 - 169

MATEMATIKA:
Rýsování s kružítkem, přenášení úseček a porovnávání délky úseček. učebnice 129 a 130
Matematické hry s násobením a dělením desítek. učebnice 93 a 94
Písemné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1000 s přechodem desítky a stovky. zelené minutovky 11 - 13

PRVOUKA:
Pyramida zdravého stravování. Osobní hygiena. fialová učebnice 80 - 85


Týdenní plán 25. 5. - 29. 5.

(Lída Černá, 22. 5. 2020 10:14)

Týdenní plán 25. 5. - 29. 5.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ
Slovesa, co slovesa vyjadřují. Slovesný čas, osoba a číslo. učebnice str. 173 - 178, pracovní sešit 47 - 50, minutovky dokončení všech cvičení, písanka 23, 24

Píšeme si deník, práce s deníčky z období zavřené školy. Slovesný čas užívaný při vyprávění.
Čítanka 161 - 164

MATEMATIKA:
Rýsování kružnic, přenášení úseček pomocí kružítka. uč. 128 - 130
Násobení a dělení typ 30 . 4, 120 : 3 uč 92 - 94
Písemné sčítání a odčítání zelené minutovky str. 8, 11, 12

PRVOUKA:
Člověk a jeho zdraví:
Hygienické zásady ve speciálním režimu výuky. Zdravý způsob života. Ochrana zdraví, zásady zdravého stravování.
fialová učebnice 78 a 79

INFORMACE:
Škola bude otevřená od 7:45 - 8:00. Do budovy školy smí vstoupit pouze žáci, nikoliv doprovod, po osmé hodině už do budovy školy nikdo nebude puštěn. Prosím, dbejte na včasný příchod.
Ve třídě děti budou sedět samostatně.
S sebou: dvě roušky a sáček na uložení, tašku s učením (prosím, zkuste přinést všechny učebnice i pracovní sešity, které mají děti doma)
V 10:00 odcházíme na výuku do parku.
Děti, které chodí na obědy, odvedu do jídelny. Pokud je budete vyzvedávat v jídelně, opět platí, že doprovod nesmí vstoupit do budovy.
Výuka v parku bude končit ve 12:00, v jídelně máme vymezený čas od 12:15.
Při nepříznivém počasí zůstáváme ve třídě.

PÁTEK:
sraz v 8:00 na nádraží. S sebou 50 Kč na dopravu, velkou svačinu (nebudeme se vracet na oběd), pití, kapesné.
Obědy odhlásím.
Návrat počítám mezi 14:00 - 15:00 na nádraží nebo na náměstí (podle dopravy)

Domácí škola poslední

(Lída Černá, 20. 5. 2020 9:01)

Poslední domácí škola 20. 5. - 22. 5.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
V pracovním sešitě a v minutovkách se pokusíme sjednotit cvičení tak, abychom v pondělí mohli pracovat společně.
pracovní sešit: projdi si celý pracovní sešit až do strany 46. Cvičení, která chybí, si můžeš doplnit.
minutovky: totéž do strany 44.
písanka: do str. 22

MATEMATIKA:
Stejným způsobem doladíme minutovky z matematiky.
Modré minutovky by měly bý hotové komplet. Pokud vám chybí mnoho, zkus alespoň dvě cvičení denně vypočítat.
Zelené minutovky nedělej vůbec.

Tyto úkoly už neposílejte do emailu, zkontrolujeme je společně ve škole. Informace o organizaci výuky od pondělí pošlu do emailu.

Domácí škola 16

(Lída Černá, 18. 5. 2020 8:38)

Domácí škola 18. 5. - 20. 5.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
učebnice: 172
• Zopakujeme si, co víme o podstatných jménech: Jsou to názvy zvířat, věcí, lidí, vlastností..Ukazujeme na ně TEN, TA, TO. Umíme u nich určit pád, číslo a rod.
• Víme, že pádů máme 7.
• číslo je JEDNOTNÉ A MNOŽNÉ
• rod je MUŽSKÝ, ŽENSKÝ, STŘEDNÍ

Do sešitu vypracuj stránku 172. Správné věty z prvního cvičení napiš celé do sešitu. Ty chybné nepiš. Ostatní cvičení napiš do sešitu celé. Pokud máš možnost udělat ze stránky kopii, stačí poslat vyplněnou stránku.
POSLAT DO EMAILU

pracovní sešit: 49/7
• INFINITIV je tvar slovesa, ze kterého nepoznáme číslo, osobu ani čas. Taková slovesa končí na písmeno t. (psát, skákat, zpívat)
• udělej doplňovačku a infinitivy označ modře.

MATEMATIKA:
učebnice 81:
• kolik stojí panenky z třetího cvičení? Napiš mi do emailu cenu a druh panenky.
POSLAT DO EMAILU

PRVOUKA:
fialová učebnice 75
• vylušti si křížovku
• znovu si pečlivě přečti strany 72 a 73
• podle nich pak do sešitu roztřiď přírodniny z křížovky. Příklad: VEPŘ - OBRATLOVEC, SAVEC
• splň úkol A,( B a C nedělej.)
• do emailu mi pošli roztříděná zvířata ze sešitu.
POSLAT DO EMAILU

Harry Potter: 169/2 - pokračování úvodního textu z předchozí strany. Ve cvičení 2b jsou tři věty. Jedna z nich patří na nějaké místo v textu. Vyber větu a napiš mi, kam bys ji v textu zařadil. (kde ta věta chybí.)

usmívej se

(Tereza m., 17. 5. 2020 19:50)

:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)

smile

(Tereza m., 17. 5. 2020 19:48)

Domácí škola 16

(Lída Černá, 13. 5. 2020 8:45)

Domácí škola 14. 5. a 15. 5.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ
učebnice: 168 - 169
• Přečtete si článek Harry Potter, odpovíte na otázky pod článkem. (vyhledáte v textu a přečtete věty nahlas)
• do sešitu na čtení mi odpovíte na otázku b.
• budete pokračovat do cvičení 2, do sešitu na čtení mi napíšete větu, kterou jste vybrali do článku. Napište mi, na jaké místo v textu byste větu zařadili.
POSLAT DO EMAILU
pracovní sešit: 47/1
• spojte tužkou zájmeno se slovesem ve správném tvaru. U sloves řešíme, kdo něco dělá - jestli JÁ, TY, ON, MY, VY, ONI. Tomu se říká, že určujeme OSOBU.
• u sloves už umíme určit ČÍSLO, poznáme, jestli někdo něco dělá sám nebo více osob.
Je to stejné, jako u podstatných jmen, máme číslo JEDNOTNÉ a MNOŽNÉ.
písanka: str. 22

MATEMATIKA
učebnice: 81
• do sešitu vypracuj slovní úlohu o panenkách. Tentokrát odčítáme celé desítky, ale s přechodem. Nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď.
• vymysli svou vlastní slovní úlohu s tímto typem příkladu a zapiš její zadání. Svou úlohu už počítat nemusíš.
POSLAT DO EMAILU

PRVOUKA
• zůstává úkol se stromem z pondělka.
• do sešitu z prvouky napiš příklady rostlin (piš celý název rostliny, např. smetánka lékařská)
1. keř:
2. strom:
3. jehličnatý strom:
4. listnatý strom:
5. ovocný strom:
6. léčivá bylina:
7. užitková rostlina:
8. okrasná rostlina:
9. plevel:
10. luční bylina:
POSLAT DO EMAILU

Re: Domácí škola 16

(Terka k, 17. 5. 2020 19:44)

děkujeme
ale nechápu ten druhý úkol z harry pottrem
(budete pokračovat do cvičení 2.)

Domácí škola 15

(Lída Černá, 11. 5. 2020 9:34)

Domácí škola 11. 5. - 13. 5.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
učebnice: 155, nejprve si zopakujete vše, co víme o slovních druzích.
1. podstatná jména: názvy zvířat, osob, věcí, ukazujeme na ně ten, ta, to
2. přídavná jména: odpovídají na otázku jaké něco je, které nebo čí.
3. zájmena: zastupují podstaná jména nebo na ně ukazují
4. číslovky: vyjadřují počet, pořadí
5. slovesa: někdo něco dělá, něco se děje
6. příslovce: odpovídají na otázky kde, jak, kam, kdy
7. předložky: jsou před podstatnými jmény, píšou se odděleně
8. spojky: spojují slova nebo věty
9. částice: jsou na začátku přacích vět, jsou to slova ano, ne
10. citoslovce: vyjadřují slovem zvuk
pak do sešitu napíšete odpovědi, které jste doplnily v tabulce.
POSLAT DO EMAILU

písanka: 21

MATEMATIKA
učebnice: 80, do sešitu zpracuj cvičení 7 a 8, přidej svůj příklad na puzzle i ke každému sloupečku.

minutovky: 10/20,
POSLAT DO EMAILU

PRVOUKA
fialová učebnice:
75/16. Pokud to jenom trošku půjde, strom vyfoť. Neprozrazuj, který strom sis vybral. Nesmí to být strom v soukromé zahradě. Strom musí růst v Toušeni. (vila, u Labe, v Italce, v lesíku u hřiště, u hřbitova, u Tomáčů..)
Tento úkol splň do neděle.

Domácí škola 14

(Lída Černá, 4. 5. 2020 9:15)

Domácí škola 4. 5. - 8. 5.

Máme před sebou druhý kratší týden, práci tedy posílám najednou..elektronické úkoly prosím zaslat do neděle.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
1. učebnice: 151:
• prohlédni si obrázek po dobu jedné minuty. Pak do sešitu piš co nejvíce podstatných jmen, na která si vzpomeneš. Připrav si tři různé pastelky a podstatná jména označ podle rodů.
• znovu se podívej na obrázek, vyber si tři podstatná jména (každé v jinem rodě) a použij je ve větách. V každé větě označ sloveso (někdo něco dělá)
• Podívej se znovu na obrázek a napiš tři přídavná jména a tři příslovce.
2. učebnice: 152
• Do sešitu zpracuj cvičení 3. Nemusíš rýsovat tabulku, stačí na každý řádek psát tři příbuzná slova: běží, běžec, běžecký
POSLAT DO EMAILU
3. čítanka 67
• Přečti si Jak namalovat maminku.
Maminky budou mít svátek. Zkus každý den povědět mamince něco milého, zkus jí pomáhat a dělat ještě větší radost než normálně.
• do sešitu na čtení mi napiš, jak bys namaloval maminku ty. Přemýšlej a piš, co je na mamince krásného, co má ráda, co máš na mamince nejraději, co všechno pro tebe dělá a co ty děláš pro ni. Můžeš přidat obrázek. (i pro maminku)
POSLAT DO EMAILU

MATEMATIKA:
1. geometrie
• rýsuj na papír: Narýsuj úsečku AB o délce 5cm. Narýsuj přímku s. Na přímce s vyznač úsečku CD shodnou s úsečkou AB.
postup: na přímku s vyznač bod C. Hrot kružítka umísti do bodu A a připrav kružítko do délky 5cm. Pomocí kružítka přenes usečku na přímku s (hrot kružítka dej do bodu C a označ bod D). Zkontroluj měřením, zda vzniklá úsečka CD je shodná s AB.
POSLAT DO EMAILU
2. minutovky
• zopakuj si sčítání a odčítání stovek. Procvič si na str. 9 /18 a, b, c

PRVOUKA:
1. fialová učebnice: Prostuduj si str. 73 o rostlinách. V sešitě na prvouku si připrav dva sloupečky:
NOVÁ INFORMACE OPAKOVÁNÍ
pokus se vypsat co nejpřesněji, jaké informace o rostlinách znáš a jaké byly nové.

Domácí škola 13

(Lída Černá, 27. 4. 2020 11:05)

Domácí škola 27. 4. - 30. 4.

Máme zase kratší týden, zadané úkoly prosím poslat do neděle.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
1. učebnice: na str. 143 si zopakujete v rámečku, co jsou předložky. Do sešitu vypracujete cvičení 144/7. Roztřídíte slova do dvou sloupečků. V jednom budou slova s předložkou, v druhém bez.
příklad:
s taškou středa
2. Čítanka: Na stránce 173 začíná příběh Já Baryk a můj šnek. Přečtete si příběh, alespoň dva odstavce si vyberete k hlasitému čtení.
do sešitu na čtení mi vysvětlíte, jak rozumíte těmto větám:
• jsme zvlášť citově založení
• jako hrom do police
• švihám to pětatřicítkou
• je svázaná plotem
• vzduch je čistej
K čemu všemu slouží ulita? Nakreslete si svou vysněnou šnečí ulitu (přemýšlejte, co byste si přáli, aby vaše ulita uměla, jak by vypadala, jak by byla velká..)
POSLAT DO EMAILU

MATEMATIKA:
1. rýsování: zkusíte narýsovat kružítkem kytičku
• narýsujete kružnici
• na kružnici vyznačíte bod
• z bodu narýsujete další kružnici
• takto budete pokračovat z každého překřížení kružnic.
POSLAT DO EMAILU
2. učebnice 78/4: do sešitu napíšete čtyři příklady, vymyslíte si vlastní srdíčko. Příklad musí být na sčítání s přechodem (např. 258 = 249 + 9 )
POSLAT DO EMAILU

PRVOUKA:
Do sešitu na prvouku si napíšete tento zápis:
ŽIVOČICHOVÉ
1. obratlovci (mají páteř)
2. bezobratlí (nemají páteř)

obratlovci: ryby
obojživelníci
plazi
ptáci
savci
bezobratlí: hmyz

ke každé skupině uvedete příklad živočicha.
POSLAT DO EMAILU


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »