Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče

31. 8. 2017

Informace jsou nebo budou v komentářích.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

týdenní plán 12. 4. - 16. 4.

(Lída Černá, 11. 4. 2021 20:15)

Týdenní plán 12. 4. - 16. 4.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Slovesa, opakování mluvnických kategorií u sloves, osoba, číslo a čas.
Opakování pravopisu podst. jmen. uč. 136 – 140, PS 38 – 40
Naučná literatura pro děti, práce s odborným textem.
VLASTIVĚDA: Přemyslovci (Bořivoj a Ludmila), počátek Českého státu, pověsti z doby prvních Přemyslovců uč. 37 – 38
PŘÍRODOVĚDA: Přírodní společenstva – les uč. 34
INFORMACE PRO RODIČE:
Tento týden naše třída pokračuje v online výuce. Časy připojení zůstávají stejné.
Během týdne pošlu v příloze čtvrtletní práci z češtiny – prosím, zkuste pomoci dětem pouze s vysvětlením zadání, potřebuji, aby pracovaly samostatně. Práci si budeme opravovat a kontrolovat ve třídě společně.
Do konce týdne je nutné přihlásit dětem obědy od 19. 4. (na týden, kdy jsme ve škole).
Zatím to vypadá, že rozvrh hodin po dobu vyučování ve škole bude změněný pouze ve čtvrtek – nebude hodina TV, budeme končit ve 12:40 (je to z důvodu provozu školní jídelny).
Jak bude probíhat angličtina upřesním v průběhu týdne.

týdenní plán 6. 4. - 9. 4.

(Lída Černá, 5. 4. 2021 18:13)

Týdenní plán 4. 4. - 8. 4.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Opakování učiva na čtvrtletní práci – pravopis podstatných jmen, orientace v textech, tabulkách a grafech.
Naučná literatura pro děti – encyklopedie. Práce s odborným textem
uč. 129 – 135, Ps 37 a 38
VLASTIVĚDA: Velká Morava, Konstantin a Metoděj, počátky slovanského jazyka, první písmo
str. 37
PŘÍRODOVĚDA: Člověk ve společnosti, rodokmen, opakování učiva o člověku, oranžová 33

AJ - 31. TÝDENNÍ PLÁN

(Miroslava Žídková, 28. 3. 2021 22:19)

AJ - TÝDENNÍ PLÁN (29.3. - 31.3. 2021)
- Velikonoce
- zopakování a procvičování slovíček k tématu Velikonoce
- zábavná cvičení a testíky
- písně
- tradice Velikonoc v anglicky mluvících zemích
- poslech

AJ - 30. TÝDEN PROBRANÉ UČIVO

(Miroslava Žídková, 28. 3. 2021 22:16)

30. TÝDEN ( 22.3. - 26.3 2021)
- dokončení učiva 12. lekce
- whose x who´s
- procvičování přivlastňovacích zájmen
- procvičování slovesa have got
- slovíčka 13. lekce - TOYS
- úvodní článek - čtení, překlad, otázky k článku

týdenní plán 29. 3. - 31. 3.

(Lída Černá, 28. 3. 2021 20:46)

Týdenní plán 29. 3. - 31. 3.
ČESKÝ JAZYK: Pravopis podstatných jmen rodu mužského, opakování učiva o vzorech podstatných jmen. Str. 120 – 128, PS 34 - 38
VLASTIVĚDA: Velká Morava modrá 37
PŘÍRODOVĚDA: Lidské tělo, smysly, oranžová 32
INFORMACE: od 1. 4. do 5. 4. jsou velikonoční prázdniny

týdenní plán 22. 3. - 26. 3.

(Lída Černá, 21. 3. 2021 19:25)

Týdenní plán 22. 3. - 26. 3.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Skloňování podstatných jmen rodu mužského, pravopis rodu mužského.
Dobrodružná četba - Jaroslav Foglar
Uč: 118 – 128, PS 34 – 38 (výběr ze cvičení).
VLASTIVĚDA: První státní útvar na našem území, Sámova říše, pověsti
PŘÍRODOVĚDA: člověk, stavba těla, kostra, zdravý životní styl, oranžová 31
INFORMACE PRO RODIČE:
ve čtvrtek 25. 3. od 10:00 se zúčastníme online návštěvy Rudolfina. (hudebně vzdělávací program). Budeme pracovat normálně v Zoomu. Přihlašovací údaje dětem sdělím.

týdenní plán 15. 3. - 19. 3.

(Lída Černá, 14. 3. 2021 11:46)

Týdenní plán 15. 3. - 19. 3.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Procvičování pravopisu podst. jmen rodu středního a ženského, seznámení se vzory rodu mužského, třídění vzorů podle zakončení (tvrdé, měkké, samohláska, souhláska) a podle životnosti. uč. 114 - 119
Vyprávění, osnova
VLASTIVĚDA: Slované, pověsti z dob prvních Slovanů, život Slovanů modrá 36
PŘÍRODOVĚDA: člověk, vnik a vývoj člověka, člověk v pravěku oranžová 30

ANGLIČTINA - probrané učivo

(Miroslava Žídková, 5. 3. 2021 12:46)

12. LEKCE:
- slovní zásoba (domácí mazlíčci, slovíčka - popis těla)
- článek
- sloveso have got - kladné a záporné tvary, krácené tvary, tvoření otázek
(Have you got? Do you have?)
- sloveso can - can´t ( použití ve větách, kde toto sloveso má různé významy)
- hry, písničky, testíky, doplňovačky

týdenní plán 1. 3. - 5. 3.

(Lída Černá, 28. 2. 2021 19:39)

Týdenní plán 1. 3. - 4. 3.

ČESKÝ JAZYK: Skloňování a pravopis podstatných jmen rodu ženského, opakování pravopisu středního rodu. Uč: 112 – 117, PS 33
Dobrodružná literatura – osnova příběhu, vyprávění
VLASTIVĚDA: Germáni na našem území, příchod Slovanů modrá, modrá uč. 35 a 36
PŘÍRODOVĚDA: dokončení učiva o neživé přírodě, půda, opakování hornin a nerostů. Oranžová učebnice 28 a 29

ANGLIČTINA - TÝDENNÍ PLÁN

(Miroslava Žídková, 23. 2. 2021 0:56)

ANGLIČTINA - 26. TÝDENNÍ PLÁN (22.2. - 26.2. 2021)
- dokončení 11. lekce
- užití SOME a ANY ve větách
- 12. lekce - My pet
- slovní zásoba, úvodní článek

Týdenní plán 22. 2. - 26. 2.

(Lída Černá, 22. 2. 2021 8:29)

český jazyk a čtení:
rod ženský, vzory ženského rodu, skloňování ženského rodu uč. 110 - 113, PS 33
dobrodružná četba, znaky dobrodružné četby
vlastivěda:
opakování učiva o pravěku, Keltové a Germáni, barevná uč. 8 - 10, modrá 35
Přírodověda:
Neživá příroda - horniny a nerosty oranžová 28

AJ - TÝDENNÍ PLÁN

(Miroslava Žídková, 14. 2. 2021 19:18)

ANGLIČTINA - 25. TÝDENNÍ PLÁN (15.2. - 19.2. 2021)

- 11. LEKCE
- gramatika: have got, zkrácené tvary, otázky a odpovědi kladné i záporné, how many, some a any - užití, opakování slovesa být
- slovní okruhy: číslovky do 100, sbírky - sbírání, opakování států a národností,
- práce s texty, písně, didaktické hry

týdenní plán 15. 2. - 19. 2.

(Lída Černá, 13. 2. 2021 16:24)

Týdenní plán 15. 2. - 19. 2.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Skloňování podstatných jmen, Podstatná jména rodu středního – pravopis, rod ženský, seznámení se vzory pro ženský rod. uč. 105 – 109
Dobrodružná četba, prostředí knih s dobrodružnými příběhy
VLASTIVĚDA: Doba bronzová a železná, život v pravěku uč. 34
PŘÍRODOVĚDA: Neživá příroda, voda (změny skupenství), vzduch str. 26 a 27
INFORMACE PRO RODIČE:
Od úterý bude rozvrh hodin posunutý o hodinu. Matematika zůstává, čeština a přírodověda s vlastivědou budou vždy od 9:15 a 10:05. Bližší informace budou v emailu.

TÝDENNÍ PLÁN 8.2. - 12.2.

(Miroslava Žídková, 8. 2. 2021 13:40)

- procvičování slovesa mít - kladné tvary, záporné tvary, zkrácené tvary
- použití ve větách oznamovacích a otázkách
- opakování slovního okruhu zvířata, domácí mazlíčci
- číslovky do 100
- slovíčka 11. lekce
- úvodní text k 11. lekci 1. část

Týdenní plán 8. 2. - 12. 2.

(Lída Černá, 5. 2. 2021 12:36)

Týdenní plán 8. 2 - 12. 2.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Skloňování podstatných jmen, rod střední. Vzory rodu středního. Pravopis rodu středního.
Mezilidské vztahy, šikana. Příběhy o dětech.
VLASTIVĚDA: Pravěk, mapování doby před naším letopočtem, Dějiny udatného českého národa https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv
uč. 4 - 6, pracovní uč. 34
PŘÍRODOVĚDA: testík z živočichů, neživá příroda - opakování skupenství látek, voda
uč. 37, prac. 26

ANGLIČTINA - TÝDENNÍ PLÁN 1.2. - 5.2. 2021

(Miroslava Žídková, 2. 2. 2021 14:23)

- sloveso have got - úplné a zkrácené tvary slovesa
- 3. osoba jednotného čísla
- zápor
- užití v oznamovacích větách
- číslovky do 100

Týdenní plán 1. 2. - 5. 2.

(Lída Černá, 31. 1. 2021 16:49)

český jazyk a čtení: Podstatná jména, mluvnické kategorie podstatných jmen. Skloňování podstatných jmen. str. 89-94. PS 30 a 31, popis a charakteristika postavy, vztahy mezi kamarády
vlastivěda: shrnutí zeměpisné části. Dějepis: měření času, časová osa, označení století, letopočty, kalendář. učebnice modrá str. 32 a 33
přírodověda: živočichové, ptáci a savci, oranžová učebnice str. 25
informace pro rodiče
Začínáme ve vlastivědě dějepisnou část. Během hry o vysvědčení jsem samozřejmě zapomněla dát dětem nový sešit a učebnici.
Tento týden si ještě vystačíme pouze s modrou pracovní učebnicí. Během čtvrtku a pátku si děti musí přijít pro dějepisné učebnice. Budu na ně čekat vždy po matematice (mezi 9:00 a 10:00)

týdenní plán 25. 1. - 29. 1.

(Lída Černá, 24. 1. 2021 18:58)

Týdenní plán 25. 1. - 28. 1.
ČESKÝ JAZYK: Podstatná jména – co označují podst. jm., pád, číslo a rod podstatných jmen. 87 – 94., PS: 29 - 31
Příběhy s dětským hrdinou, hlavní a vedlejší postavy
VLASTIVĚDA: Souhrnné opakování zeměpisné části vlastivědy – str. 28 a 29
PŘÍRODOVĚDA: Živočichové – volně žijící zvířata, obojživelníci str. 24 a 25
INFORMACE:
ve čtvrtek 28. 1. předám dětem pololetní vysvědčení. Všechny informace k místu a času předání se dozvíte prostřednictvím emailů.

29. 1. (pátek) jsou pololetní prázdniny

týdenní plán 18. 1. - 22. 1.

(Lída Černá, 17. 1. 2021 20:11)

Týdenní plán 18. 1. - 22. 1.
ČESKÝ JAZYK: Opakování učiva o slovních druzích, mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen, život s reklamou kolem nás. uč. 79 – 85, PS 28, hlavní postava knihy o dětech
VLASTIVĚDA: Národní parky a chráněná území v ČR, Praha uč. 22 - 24
PŘÍRODOVĚDA: Charakteristika živočichů, třídění živočichů, pes a kočka, volně žijící zvířata uč. 22 - 24
INFORMACE:
V úterý budeme kontrolovat a hodnotit písemnou práci z českého jazyka. Prosím, aby ji měly všechny děti u sebe v tištěné formě. Pokud se dítě účastní výuky v zaměstnání rodičů, zkuste prosím dohlédnout na to, aby děti měly s sebou učení. Pro jistotu přikládám rozvrh:
pondělí: M, ČJ, Př, Aj
úterý: M, Čj, Vl, Aj
středa: M, Čj, Př, Aj
čtvrtek: M, Čj, Vl, Aj
pátek: M (dle dohody, zatím matematika v pátek nebyla), Čj, Čj (se zaměřením na čtení a komunikaci)
Tento týden je změna v připojení v úterý a ve čtvrtek.
čj a vl už v 9:15 (10:05)
aj v 11:00

týdenní plán 11. 1. - 15. 1.

(Lída Černá, 10. 1. 2021 18:36)

Týdenní plán 11. 1. - 15. 1.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Slovní druhy, třídění slovních druhů, mluvnické kategorie u sloves a podstatných jmen. Vyjmenovaná slova p, s, v, z., oznámení
Příběhy s dětským hrdinou Uč: 74 – 79, PS: 26 – 28
VLASTIVĚDA: Zemědělství a průmysl v ČR, opakování povrchu ČR, ochrana přírody Uč. 21 - 22
PŘÍRODOVĚDA: Shrnutí učiva o dřevinách. Živočichové (úvod) str. 21 a 22
INFORMACE:
Pokračujeme dále v distanční výuce, zatím do 22. ledna
V Žákovských knížkách mají děti zapsané známky z českého jazyka, vlastivědy a přírodovědy. Toto hodnocení bylo k datu 18. 12. Do pololetního vysvědčení nás čekají ještě testíky z vlastivědy, přírodovědy i českého jazyka. Předpokládám, že i z matematiky a angličtiny. Všechny tři testy z mých předmětů budou děti rozhodně psát v rámci distanční výuky. Jakmile se vrátíme do školy, nechci ztrácet čas v kontaktním učivu písemnými pracemi. S dětmi jsem domluvená, že se pokusí testové otázky zpracovat samostatně (včetně dohledání informací a kontroly).

V úterý budeme společně kontrolovat test z vlastivědy.

V měsíci lednu se budeme věnovat příběhům o dětech. Děti by měly alespoň jednu knížku z tohoto žánru přečíst a zapsat do deníku.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

následující »