Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče

31. 8. 2017

Informace jsou nebo budou v komentářích.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

týdenní plán 19. 10. - 23. 10.

(Lída Černá, 18. 10. 2020 19:35)

Týdenní plán 19. 10. - 23. 10.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Pravopis ú po předponách, opakování stavby slova a prvopisu předpon. Orientace v textu. uč. 26 – 32. PS: dokončení úkolů ze stran 6 – 9.
Hry se slovy v poezii, Kaligramy, autorská tvorba
VLASTIVĚDA: Náš region – okres Praha – východ, rozdělení krajů, Středočeský kraj. uč. 8 a 9
PŘÍRODOVĚDA: Rostliny kulturní a plané. Druhy a užití obilovin. Odrůdy plodin. uč. 8 a 9.
INFORMACE PRO RODIČE:
Pokračujeme v online výuce.
Připomínám rozvrh hodin:
Matematika: každý den od 8:10, na pátek se domluvíte s panem ředitelem na čtvrteční hodině.
Český jazyk, vlastivěda a přírodověda: každý den v 10:15 první blok na 40 minut, pak deset minut přestávka a druhý blok 11:05 opět na 40 minut.
Angličtina: všichni v pondělí ve 13:00, ve středu a v pátek pak půlené hodiny (skupiny jsou stejné jako tento týden)

V pátek se na druhou hodinu češtiny nepřipojily Kačka a Viky. Prosím, myslete na to, že čeština, vlastivěda a přírodověda jsou vždy na dvě připojení.

V týdnu od 26. 10. jsou podzimní prázdniny. A pak pevně doufám a věřím, že se sejdeme ve třídě v pondělí 2. 11.

týdenní plán 12. 10. - 16. 10.

(Lída Černá, 11. 10. 2020 17:39)

Týdenní plán 12. 10. - 16. 10.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Pravopis předpon od, nad, pod, před. Zdvojené hlásky ve slovech. Předpony bez, roz a vz + zdvojené hlásky. Pravopis skupin bě, pě, vě + předpony ob, v. uč. 22 – 25, prac. Sešit. 8 a 9.
Pokračujeme ve čtení knih poezie, verše a rýmy.
VLASTIVĚDA: Dokončení učiva o mapách, opakování topografických značek, měřítko a barvy na mapách. uč. 6 a 7
PŘÍRODOVĚDA: Stavba těla bylin, kořeny, stonek, listy květy a plody. Rozdělení prezentací k tématu byliny. Byliny kulturní a plané. uč. 6 a 7
INFORMACE PRO RODIČE:
Divadelní představení je zrušené.
Dopravní výchova proběhla. V tomto roce čeká děti ještě jedna teoretická lekce. Na jaře celý kurz končí praktickou výukou na dopravním hřišti v Čelákovicích. Děti budou dělat teoretické i praktické zkoušky a v případě úspěchu dostanou průkaz cyklisty.
Prosím, oddělujte platby obědů od ostatních plateb. Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte. (registrační číslo)
Minulý týden jsme psali první test z přírodovědy. Řada dětí podcenila přípravu. Tento týden nás čeká test z vlastivědy. Jsou to nové předměty, na které se děti potřebují učit. Prosím, kontrolujte přípravu dětí i na tyto předměty.
Z rozhodnutí ministra školství je změna v organizaci školního roku. Podzimní prázdniny budou trvat celý týden od 26. 10. do 30. 10.

ANGLIČTINA

(Miroslava Žídková, 7. 10. 2020 14:51)

1) Zítra si děti přinesou domů malé sešity s testíky na slovíčka.
DÚ: opravit všechny 3 poslední testy
2) V pátek budeme psát větší test z 1. - 4. lekce. Děti by si měly pozorně projít tyto lekce v učebnici i v pracovním sešitě.
Miroslava Žídková

týdenní plán 5. 10. - 9. 10.

(Lída Černá, 4. 10. 2020 17:26)

Týdenní plán 5. 10. - 9. 10.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Tvoření slov, pravopis předložek a předpon. uč. 18 – 21, PS 6 – 9 (výběr cvičení).
Začínáme se věnovat poezii – každý si od pondělí přinese na celý měsíc knížku s básněmi pro děti.
PŘÍRODOVĚDA: Byliny, stavba těla bylin. uč. 6
VLASTIVĚDA: měřítko na mapě, význam barev ve vlastivědné (zeměpisné mapě). uč. 6 a 7
INFORMACE PRO RODIČE:
8. 10. ve čtvrtek by měly mít děti v rámci vyučování od 10:15 první hodinu dopravní výchovy. Tuto výuku realizujeme ve spolupráci s DDM Čelákovice. Tato instituce však od pondělí nevyučuje, pouze distančně. Zatím nevím, zda se toto opatření týká i výjezdů zaměstnanců do jiných škol. Pokud by dopravní výchova tento týden neproběhla, určitě se domluvíme na náhradním termínu.
13. 10. bychom měli jet do divadla U Hasičů na představení Maxipes Fík. Zatím představení není zrušeno, s divadlem jsem v kontaktu. Nebudu ale vybírat předem na vstupenky ani na dopravu.

Děkujeme za první kousky nádobí do naší kuchyňky.

týdenní plán 29. 9. - 2. 10.

(Lída Černá, 28. 9. 2020 11:22)

Týdenní plán: 29. 9. - 2. 10.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Stavba slova – slova příbuzná, tvary slov. Složení slova – předpona, kořen a přípona. uč. 15 – 17, PS: 6
Dokončení učiva o pohádkách, příprava 2. čtenářské dílny – poezie
VLASTIVĚDA: Mapa – druhy map, topografické značky, práce s mapou České republiky. Str. 6
PŘÍRODOVĚDA: Byliny. Pozorování pokusu s růstem hrášku v různých podmínkách. Stavba těla bylin. Str. 6

INFORMACE PRO RODIČE:
Od příštího týdne potřebují děti na čtenářské dílny knihu poezie pro děti.
Na páteční čtení budeme potřebovat opět čtenářské deníky.

Na pátek budeme potřebovat jehlu a nit, do dvojice pak prkýnko, nůž a jablíčko (nože vyberu a dětem dám až na pracovní činnosti), budeme dělat křížaly.
Křížaly budeme připravovat v kuchyňce v novém patře naší školy. Nemáme v ní zatím žádné nádobí. S dětmi využíváme hlavně malé nožíky, prkýnka, škrabky na zeleninu, tácky..Pokud byste měli doma navíc nějaké kousky, určitě je využijeme.

Soubor kytar a fléten zatím bude. (úterý kytara, ve středu flétna)

Během týdne obdrží děti informace o platbách za pomůcky, organizaci školního roku a další informace ohledně chodu školy.

Týdenní plán 21. 9. - 25. 9.

(Lída Černá, 21. 9. 2020 8:49)

Týdenní plán 21. 9. - 25. 9.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
Opakování učiva 3. ročníku - gramatické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), synonyma, antonyma. slova nadřazená a podřazená. Vzorce souvětí.
uč. 14 a 15, PS 5 a 6
Pohádky autorské: tvůrčí psaní, zkoušíme psát pohádku, dokončení příběhu
Společná knížka: Ztracený trpaslík
VLASTIVĚDA:
orientace v přírodě, světové strany, orientace v krajině, práce s mapou. Uč. 5 a 6
PŘÍRODOVĚDA:
složení vzduchu, vznik a vývoj života na zemi, podmínky pro růst rostlin (pokusy s hráškem)

INFORMACE PRO RODIČE:
Připomínám 28. 9. státní svátek
Od pátku budeme společně číst knížku Martiny Drijverové Ztracený trpaslík. Mám na půjčení 10 kusů.
Rodičovské schůzky ve škole nebudou. Připravím dětem informační leták, kde se dozvíte vše k organizaci školního roku, platbám pomůcek, k mimoškolním akcím.
Zatím stále platí, že výuka na 1. stupni probíhá v běžném režimu, děti musí mít roušky ve společných prostorách školy a neměly by chodit do školy v případě jakéhokoliv projevu nemoci.
Pokud byste se se mnou potřebovali setkat osobně, jsem vždy v pondělí a ve středu od 8:00 - 9:00 ve třídě, v úterý 14:00 a v pátek po vyučování 13:00. Setkat se můžeme na školním dvorku (u hřiště).
Pro aktuální komunikaci můžete použít moje telefonní číslo: 607 777 688 nebo email ludmilanesnidalova@seznam.cz

ANGLIČTINA úkoly na pondělí

(Miroslava Žídková, 18. 9. 2020 11:05)

- zopakovat slovíčka z okruhu RODINA - bude test ( Ve 4. ročníku již budou děti psát test anglicky!).

ANGLIČTINA - úkoly na pátek

(Miroslava Žídková, 16. 9. 2020 13:48)

1)KOPIE (zvířata) - Kdo chce, může místo tohoto úkolu na druhou stranu papíru nakreslit jakékoli zvíře a napsat o něm alespoň 5 vět.

2) zopakovat si slovíčka z okruhu RODINA

: - ) M.Ž.

ANGLIČTINA

(Miroslava Žídková, 14. 9. 2020 11:10)

Na příští hodinu angličtiny:
- učebnici
- pracovní sešit
- slovníček
- malý sešit AJ z loňska ( kdo sešit vyhodil, dostane nový)
DÚ: ZOPAKUJ SI A) ČASOVÁNÍ SLOVESA BÝT
B) SLOVÍČKA - ZVÍŘATA + PŘÍDAVNÁ JMÉNA
M. Žídková

týdenní plán 14. 9. - 18. 9.

(Lída Černá, 13. 9. 2020 12:44)

Týdenní plán 14. 9. - 18. 9.
ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ: Opakování učiva 3. ročníku – věta a souvětí, větné vzorce, gramatické kategorie podstatných jmen a sloves, slovní druhy. uč. 11 – 13, PS 3 a 4
Pohádkové září – znaky autorské pohádky
Dokončení četby knihy Tatínku, ta se ti povedla, zápis do čtenářského deníku
VLASTIVĚDA: Místní krajina, orientace v přírodě, světové strany. uč. 4, Příběh meče
PŘÍRODOVĚDA: Podmínky života na Zemi, neživá příroda propojená s přírodou živou. uč. 4 a 5

INFORMACE PRO RODIČE:
čtvrtek: Ve čtvrtek jdeme na výstavu do muzea v Čelákovicích, kde máme zajištěnu prohlídku výstavy Příběh meče. Jedná se o exponát nalezený v Lázních Toušeni. V muzeu budeme mimo veřejnost. Do Čelákovic i zpátky půjdeme pěšky, má být krásné babí léto, tak si mohou děti vzít plavky a ručník, po cestě zpátky si pohrajeme na Malvínách.
S sebou: svačinu, pití, roušku, kdo chce, tak plavky a ručník, kapesné na zmrzlinu. Návrat mezi 12:40 a 13:00 na oběd, pak půjdou děti domů. Tělocvik šestou hodinu nebude.

Pátek: na páteční čtenářskou dílnu budeme potřebovat čtenářský deník.

Od tohoto týdne začíná soubor kytar i fléten. Kytary: úterý po obědě, budeme končit kolem 13:45. Flétny středa po obědě (flétnistky budou chodit na angličtinu v první skupině, pak půjdeme na oběd, po obědě hrát na flétnu a ve 13:45 je odvedu do Myšáka na angličtinu).

týdenní plán 7. 9. - 11. 9.

(Lída Černá, 5. 9. 2020 15:39)

Týdenní plán 7. 9. - 11. 9.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
Slova příbuzná, tvary slov, vyjmenovaná slova, slovní druhy. Učebnice 8 – 10, PS: 1, 2
Pohádkové září: lidové a autorské pohádky, znaky pohádek, moje nejmilejší pohádková knížka

VLASTIVĚDA: Obec a okolí, základní údaje o naší obci, vedení obce, jízdní řády, spojení s okolními městy. Učebnice 3

PŘÍRODOVĚDA: Dělení a třídění přírodnin. Živá a neživá příroda. Učebnice 3

INFORMACE PRO RODIČE:
Ve středu 9. 9. bude dětem končit vyučování v 11:50 z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Žídkové

V letošním roce mají děti možnost úkoly zejména ze slohu, vlastivědy a přírodovědy zpracovávat a odevzdávat elektronicky. Touto cestou je termín odevzdání vždy do nedělního odpoledne (cca 16:00, abych stihla práce pročíst a zkontrolovat). Kdo nechce tuto cestu využívat, samozřejmě nemusí.
ludmilnesnidalova@seznam.cz

V pondělí si děti přinesou svou nejoblíbenější pohádkovou knížku. Každý měsíc se v rámci čtenářských dílen budeme věnovat jednomu tématu. Na konci období pak s dětmi zapíšu do čtenářských deníků danou knihu. Zůstává ale v platnosti i domácí čtení. Děti by měly přečíst za školní rok minimálně 5 knih různých žánrů.

Pro následující týden platí aktuální rozvrh hodin včetně tělocviku i angličtiny. Změna je pouze ve středu. Zatím děti během vyučování nemusí mít roušky.

týdenní plán 1.9. - 4. 9.

(Lída Černá, 31. 8. 2020 21:29)

Zdravím všechny čtvrťáky a jejich maminky, tatínky, babičky, dědečky...
Zítra se sejdeme ve škole v 8:00, přivítáme prvňáčky a povíme si důležité informace u nás ve třídě. Předpokládám konec setkání v 8:30.
Celý zbytek týdne budeme jenom u nás ve třídě, vždy do 11:50. Zkusíme doladit vše, co nám na jaře rozladil vir.
Od pondělka bude výuka probíhat podle rozvrhu hodin.
Prozatím informuji o koncích hodin:
Budeme končit 12:40 v pondělí, úterý a v pátek. Ve 13:30 budeme všichni končit ve čtvrtek. Ve středu děti končí půlenou angličtinou, první parta tedy ve 12:40, druhá ve 13:30 včetně oběda. (druhá skupinka bude mít přestávku na oběd od 11:50 do 12:40). Rozdělení do skupin necháme z loňského roku.
Moc se na všechny těším, snad bude náš čtvrtý rok prostě úplně normální:-)))
Lída

Zítřek

(Pavlína Koubková, 31. 8. 2020 15:30)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat do kolika hodin je pro děti zítra plánován program ve škole? Mají zajištěny obědy? Děkuji Koubková

Týdenní plán 15. 6. - 19. 6.

(Lída Černá, 11. 6. 2020 13:09)

Týdenní plán 15. 6. - 19. 6.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
Stavba souvětí, spojky. Vzorce souvětí. učebnice 197 - 202, PS 54 - 59

Poezie, rým, verš, sloka. Básničky z Čítanky. Zkoušíme psát báseň, improvizace s verši a rýmy

MATEMATIKA:
Dělení se zbytkem, opakování násobilky a dělilky do 100. Násobení dvojciferných čísel číslem jednociferným.
učebnice 98 - 104
zelené minutovky 19 - 22

PRVOUKA:
Zdravý životní styl, nemoc a úraz, první pomoc.
Fialová učebnice 89 - 92

INFORMACE:
Vysvědčení budu předávat v pátek 26. 6. v parku u Skleněné vily.
Pokud si potřebujete na prázdniny nechat učebnice k procvičování, je to možné. Jinak je prosím doneste do školy denně do 8:00 nebo po obědě od 12:30 do 13:00.
• český jazyk
• čítanka
• matematika
• růžová prvouka

V posledním týdnu bych chtěla jet s dětmi na cyklovýlet za Lysou nad Labem do bikeparku. Podle počasí bychom jeli v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek. Ještě si upřesníme čas a přesné datum. Opět zvu rodiče, kteří se chtějí k nám přidat, je to možné.

Týdenní plán 8. 6. - 12. 6.

(Lída Černá, 4. 6. 2020 13:21)

Týdenní plán 8. 6. - 12. 6.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
Opakování sloves. Věta a souvětí. Stavba věty jednoduché. Vazby slov ve větě na sloveso. učebnice 185 - 191, PS: 51 - 53, písanka 26, 27, 28

Společenské chování při stolování. Rodinné oslavy. Etiketa, pravidla slušného chování ve společnosti. čítanka 177 - 179

MATEMATIKA:
Dělení násobků deseti jednociferným číslem typ 250 : 5
Slovní úlohy s násobením a dělením násobků deseti.
Dělení se zbytkem. učebnice 94 - 97
Odčítání v oboru do 1000 s přechodem desítky typ 104 - 8. minutovky zelené 14

PRVOUKA:
Pitný režim. Hygienické návyky. Péče o zdravé zuby. fialová učebnice 82 - 86


Týdenní plán 1. 6. - 5. 6.

(Lída Černá, 28. 5. 2020 12:53)

Týdenní plán 1. 6. - 5. 6.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
Slovesné tvary ve všech časech. Pravopis sloves v přítomném čase, učebnice 179 - 185, pracovní sešit 48 - 50, písanka 24, 25

Čeština a slovenština, nářečí, spisovný a nespisovný jazyk. Čítanka 165 - 169

MATEMATIKA:
Rýsování s kružítkem, přenášení úseček a porovnávání délky úseček. učebnice 129 a 130
Matematické hry s násobením a dělením desítek. učebnice 93 a 94
Písemné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1000 s přechodem desítky a stovky. zelené minutovky 11 - 13

PRVOUKA:
Pyramida zdravého stravování. Osobní hygiena. fialová učebnice 80 - 85


Týdenní plán 25. 5. - 29. 5.

(Lída Černá, 22. 5. 2020 10:14)

Týdenní plán 25. 5. - 29. 5.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ
Slovesa, co slovesa vyjadřují. Slovesný čas, osoba a číslo. učebnice str. 173 - 178, pracovní sešit 47 - 50, minutovky dokončení všech cvičení, písanka 23, 24

Píšeme si deník, práce s deníčky z období zavřené školy. Slovesný čas užívaný při vyprávění.
Čítanka 161 - 164

MATEMATIKA:
Rýsování kružnic, přenášení úseček pomocí kružítka. uč. 128 - 130
Násobení a dělení typ 30 . 4, 120 : 3 uč 92 - 94
Písemné sčítání a odčítání zelené minutovky str. 8, 11, 12

PRVOUKA:
Člověk a jeho zdraví:
Hygienické zásady ve speciálním režimu výuky. Zdravý způsob života. Ochrana zdraví, zásady zdravého stravování.
fialová učebnice 78 a 79

INFORMACE:
Škola bude otevřená od 7:45 - 8:00. Do budovy školy smí vstoupit pouze žáci, nikoliv doprovod, po osmé hodině už do budovy školy nikdo nebude puštěn. Prosím, dbejte na včasný příchod.
Ve třídě děti budou sedět samostatně.
S sebou: dvě roušky a sáček na uložení, tašku s učením (prosím, zkuste přinést všechny učebnice i pracovní sešity, které mají děti doma)
V 10:00 odcházíme na výuku do parku.
Děti, které chodí na obědy, odvedu do jídelny. Pokud je budete vyzvedávat v jídelně, opět platí, že doprovod nesmí vstoupit do budovy.
Výuka v parku bude končit ve 12:00, v jídelně máme vymezený čas od 12:15.
Při nepříznivém počasí zůstáváme ve třídě.

PÁTEK:
sraz v 8:00 na nádraží. S sebou 50 Kč na dopravu, velkou svačinu (nebudeme se vracet na oběd), pití, kapesné.
Obědy odhlásím.
Návrat počítám mezi 14:00 - 15:00 na nádraží nebo na náměstí (podle dopravy)

Domácí škola poslední

(Lída Černá, 20. 5. 2020 9:01)

Poslední domácí škola 20. 5. - 22. 5.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
V pracovním sešitě a v minutovkách se pokusíme sjednotit cvičení tak, abychom v pondělí mohli pracovat společně.
pracovní sešit: projdi si celý pracovní sešit až do strany 46. Cvičení, která chybí, si můžeš doplnit.
minutovky: totéž do strany 44.
písanka: do str. 22

MATEMATIKA:
Stejným způsobem doladíme minutovky z matematiky.
Modré minutovky by měly bý hotové komplet. Pokud vám chybí mnoho, zkus alespoň dvě cvičení denně vypočítat.
Zelené minutovky nedělej vůbec.

Tyto úkoly už neposílejte do emailu, zkontrolujeme je společně ve škole. Informace o organizaci výuky od pondělí pošlu do emailu.

Domácí škola 16

(Lída Černá, 18. 5. 2020 8:38)

Domácí škola 18. 5. - 20. 5.

ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ:
učebnice: 172
• Zopakujeme si, co víme o podstatných jménech: Jsou to názvy zvířat, věcí, lidí, vlastností..Ukazujeme na ně TEN, TA, TO. Umíme u nich určit pád, číslo a rod.
• Víme, že pádů máme 7.
• číslo je JEDNOTNÉ A MNOŽNÉ
• rod je MUŽSKÝ, ŽENSKÝ, STŘEDNÍ

Do sešitu vypracuj stránku 172. Správné věty z prvního cvičení napiš celé do sešitu. Ty chybné nepiš. Ostatní cvičení napiš do sešitu celé. Pokud máš možnost udělat ze stránky kopii, stačí poslat vyplněnou stránku.
POSLAT DO EMAILU

pracovní sešit: 49/7
• INFINITIV je tvar slovesa, ze kterého nepoznáme číslo, osobu ani čas. Taková slovesa končí na písmeno t. (psát, skákat, zpívat)
• udělej doplňovačku a infinitivy označ modře.

MATEMATIKA:
učebnice 81:
• kolik stojí panenky z třetího cvičení? Napiš mi do emailu cenu a druh panenky.
POSLAT DO EMAILU

PRVOUKA:
fialová učebnice 75
• vylušti si křížovku
• znovu si pečlivě přečti strany 72 a 73
• podle nich pak do sešitu roztřiď přírodniny z křížovky. Příklad: VEPŘ - OBRATLOVEC, SAVEC
• splň úkol A,( B a C nedělej.)
• do emailu mi pošli roztříděná zvířata ze sešitu.
POSLAT DO EMAILU

Harry Potter: 169/2 - pokračování úvodního textu z předchozí strany. Ve cvičení 2b jsou tři věty. Jedna z nich patří na nějaké místo v textu. Vyber větu a napiš mi, kam bys ji v textu zařadil. (kde ta věta chybí.)

usmívej se

(Tereza m., 17. 5. 2020 19:50)

:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »