Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče

31. 8. 2020

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Výlet 4. 10.

(Daniela Švejdová, 3. 10. 2023 11:21)

Odjezd v 8 h od školy, děti počkají na zadním dvorku, do třídy nejdou. Návrat v průběhu 3. hodiny, poté výuka dle rozvrhu.
Podrobné informace - viz Týdenní plán č. 5.
Kdo nejede, je přiřazen k 5. třídě: Mark a Diana (VV s páťáky), Dominik a David si doplňují zameškané učivo do sešitů, Eliška Ch. (test z Čj)

Anglický jazyk

(Kateřina Šedivá, 1. 10. 2023 22:55)

Týdenní plán 2.10. – 6.10. 2023

Plánované učivo na tento týden:

Lekce 3 Have you got a sister ? ( Máš sestru ? )
Slovní zásoba ( PB str. 8-9 )
Poslechy
Čtení s porozuměním
Rozhovory : What´s your name ?
How old are you ?
Have you got a sister ?
What´s her name ?...
Sloveso have got – použití ve větě (oznam. věta, tázací věta, odpověď )
Přivlastňovací zájmena – my, your, his, her
PB a WB str. 8

https://wordwall.net/resource/3117537/have-got
https://www.youtube.com/watch?v=4Du-AyqMNN4

3.10. Opakovací test lekce 2 ( podle PB a WB str. 6 -7 )
Procvičování : LearningApps.org, Wordwall.net ,https://en.islcollective.com/


Přeji krásný týden.
Mgr. Kateřina Šedivá


Týdenní plán č. 5 – 2. – 6. 10. 2023

(Daniela Švejdová, 1. 10. 2023 16:34)

Český jazyk
Nauka o slově – Jak se tvoří nová slova, pravopis předpon a předložek – uč. s. 18 – 23, PS, s. 8 – 9

Matematika
Opakování učiva 3. ročníku – oprava testu, převody jednotek, písemné sčítání a odčítání, násobilka malá a velká, dělení se zbytkem – uč. s. 19 - 23, PS, s. 8 – 10
Geometrie – polopřímky – uč. s. 111, PS, s. 33

Informace pro rodiče
Ve středu 4. 10. ráno jedeme na kole do Staré Boleslavi na prohlídku baziliky sv. Václava a baziliky Nanebevzetí Panny Marie – prohlídka bude zkrácena a upravena přímo nám na míru. Cena 100 Kč, prosím zaplatit do úterý. Děti stihnou asi část výtvarky a určitě angličtinu. Prosím rodiče cyklistů o technickou kontrolu kola, děti musí mít cyklistickou přilbu. S sebou batoh se svačinou a pitím a nepromokavou bundu.
Kdo má možnost věnovat škole papíry z jedné strany použité, budu ráda, děti si o přestávkách rády malují či kreslí… Děkuji.
Další naplánované akce:
Lesní pedagogika 31.10.
Muzeum hudby v Praze 8. 12. + prohlídka vánoční Prahy

Přeji vám klidné podzimní dny

Doučování

(Daniela Švejdová, 27. 9. 2023 10:15)

Od úterý 3. října bude každý týden doučování - 6. vyučovací hodina, pak děti odvedu na oběd.

Doučování je dobrovolné, měli by chodit Jirkové, Adam, Aleš, Eliška K.

Pro nemocné - úkoly na 3. 10.

(Daniela Švejdová, 27. 9. 2023 10:09)

1. Pracovní sešit z ČJ - s. 7/ cv. 5

2. Matematické minutovky - s. 1/ cv. 1ab, s. 7/ cv. 13 ab

Př, Vl, plán na 40. týden, 2. - 6. 10.

(Albrechtová, 27. 9. 2023 7:29)

Př: Houby, oprava testu, opakování)
Rostliny (opakování: Živá příroda, poslední dvojlist vazby knihy)
DÚ: Doplnění předešlých neodevzdaných úkolů, T: 2. 10.)
Nová látka: Živá příroda, Živočichové, str. 18 - 23

VL: Stará Boleslav, kostely ve St. Boleslavi, Palladium z. č., Sv. Václav
(vlepené listy v nelinkovaném sešitě, opakování, ústní zkoušení)
Nová látka: Nad mapou ČR, str. 17 - 20 (Druhy map, orientace na mapě, měřítko, sv. strany..)

Týdenní plán 25.9. - 29.9. 2023, informace

(Kateřina Šedivá, 24. 9. 2023 21:37)

Týdenní plán 25.9. - 29.9. 2023

Plánované učivo na tento týden:

Lekce 2 Who am I ? ( Kdo jsem ? )
Abeceda
Hláskování jmen, slov
Poslechy
Čtení s porozuměním
Rozhovory : What´s your name ? My name is…..
What´s your surname ? My surname is….
Spell your name, please…..
Spell your surname…..
PB a WB str. 7

https://www.youtube.com/watch?v=xY3Z8acE8ew
https://wordwall.net/resource/34768173/english/alphabet


27.9. Testík z abecedy ( podle WB 6/2 )
3.10. Opakovací test lekce 2 ( podle PB a WB str. 6 -7 )
Procvičování : LearningApps.org, Wordwall.net

Přeji krásný týden.
Mgr. Kateřina Šedivá

Týdenní plán č. 4 – 25. – 29. 9. 2023

(Daniela Švejdová, 24. 9. 2023 17:18)

Český jazyk
Oprava testu
Nauka o slově – slova příbuzná, část předponová a příponová – uč. s. 15 – 17, PS, s. 6 - 7

Matematika
Opakování učiva 3. ročníku – test (sčítání a odčítání, násobení a dělení, zaokrouhlování) – středa
Zaokrouhlování, převody jednotek – uč. s. 19, PS, s. 7 - 8

Informace pro rodiče
Ve čtvrtek 28. 9. je státní svátek, v pátek 29. 9. ředitelské volno.
Ve středu 4. 10. plánujeme cyklovýlet do Staré Boleslavi na prohlídku baziliky sv. Václava a baziliky Nanebevzetí Panny Marie – prohlídka bude zkrácena a upravena přímo nám na míru (doprava se přizpůsobí počasí, podrobnosti v plánu na další týden).
Děti mají možnost přihlásit se na Poké kroužek, který bude probíhat v naší škole, škola pronajímá kroužku prostory, více informací na pokelearning.com/pokekrouzek/zapis-vyber-krouzku.php.
Do konce září můžete své dítě přihlásit na Logickou olympiádu, více info v sekci Aktuality na našich stránkách.
Prosím o včasnou platbu na obědy na účet pro stravu, na říjen by peníze měly být připsané na účtu do 25. 9., aby při říjnovém přechodu na internetové objednávky na další měsíc jste měli na účtu dostatečnou hotovost.

Př, Vl, plán na 39. týden

(Albrechtová, 21. 9. 2023 7:00)

Př: Houby str. 11 - 13 (pětiminutovka - test, opakování)
Rostliny str. 14 - 15 (opakování)
Rostliny str. 16 - 17(nová látka, list, květ),
DÚ: Do sešitu nelinkovaného, nakresli nebo vlep obrázek, vysvětli
rozdíly mezi: stvolem, lodyhou, stéblem.

VL: Kraje a krajská města, str. 12 - 14 (nová látka)
Stará Boleslav, kostely ve St. Boleslavi, Palladium z. č., Sv. Václav
(vlepené listy v nelinkovaném sešitě, opakování)
DÚ: str. 16, cv. 9

Informace z třídních schůzek 20. 9. 2023

(Daniela Švejdová, 20. 9. 2023 12:56)

• Nový systém platby stravy – posílejte pravidelně do 25. předchozího měsíce (na říjen do 25. 9.!!!) 735 Kč (obědy), popř. 1050 Kč (oběd + svačina) na číslo účtu na stravu (najdete ho na stránkách školy v Menu v sekci Účty školy). V průběhu října si budete moc stravu objednávat a odhlašovat přes internet. O termínu zahájení vás budu informovat, do té doby odhlašujte a přihlašujte telefonicky.

• Seznámení s úpravami ve školním řádu – prosím rodiče nepřítomné na třídních schůzkách o podpis!!!

• Omlouvání nepřítomnosti ve škole – předem, pokud jde o plánovanou nepřítomnost, ráno v případě nemoci na whatsapp (musíme vědět, proč dítě nedorazilo), nejpozději do 2 dnů po návratu zapsat do ŽK, dvou- a vícedenní nepřítomnost musíte minimálně týden předem žádat oficiálním e-mailem na vedení školy a vyzvednout si na tuto dobu úkoly

• Pomůcky – většina třídy 588 Kč (obsahuje i vratku ze ŠVP ve výši 232 Kč)
Yastrebov, Urgošíková 820 Kč
Kindiak 940 Kč
Rejmonová 356 Kč

• Obalit sešity a učebnice, na geometrii dlouhé pravítko, trojúhelník, funkční kružítko

• Informace o podzimních akcích školy

Pracovní činnosti

(Lenka Dušáková, 18. 9. 2023 11:43)

Dobrý den, na páteční hodinu PČ budou děti potřebovat listy.
Stačí 5 ks, různých tvarů a barev.
Děkuji
Pěkný den
Lenka Dušáková

Anglický jazyk

(Kateřina Šedivá, 17. 9. 2023 14:13)

Týdenní plán 18.9. – 22.9. 2023

Plánované učivo na tento týden:

Lekce 2 Who am I ? ( Kdo jsem ? )
Slovní zásoba ( PB str. 6 – 7 )
Abeceda
Hláskování jmen, slov
PB a WB str. 6

https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
https://www.youtube.com/watch?v=leSTqdVJq0g
https://wordwall.net/resource/57446739/english-as-a-second-language/alphabet-quiz

18.9. kontrola školních pomůcek - obalené učebnice, prac. sešity a malé sešity ( slovníček a školní sešit )
testík ze slovíček L1 ( PB str. 4 -5 )

20.9. Opakovací test lekce 1 ( podle PB a WB str. 4 -5 )

Procvičování : LearningApps.org, Wordwall.net

Přeji krásný týden.
Mgr. Kateřina Šedivá

Týdenní plán č. 3 – 18. – 22. 9. 2023

(Daniela Švejdová, 15. 9. 2023 11:57)

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku, příprava na opakovací test, Nauka o slově – uč. s. 12 – 16, PS, s. 4 - 6

Matematika

Opakování učiva 3. ročníku – násobení a dělení, zaokrouhlování – uč. s. 14 – 19, PS, s. 6 – 8
Geometrie – Vzájemná poloha dvou přímek v rovině – uč. s. 110, PS, s. 32

Informace pro rodiče

V pondělí končí vyučování ve 12.40h, v úterý v 11.50 h.

V úterý se v 16:30 h konají třídní schůzky u nás ve třídě – témata: přechod na nový systém placení, ohlašování a přihlašování stravy, rozvrh, pomůcky, podzimní akce.

Děti potřebují na hodiny geometrie ořezanou tužku č. 3, pravítko a trojúhelník s ryskou, kružítko, prosím dokoupit a donést do školy.

Ve škole by už měly mít veškeré pomůcky na VV v kufříku a převlečení na TV v plátěné tašce.


Př, Vl, plán na 38. týden

(Albrechtová, 15. 9. 2023 6:13)

Př: Houby a rostliny, str. 11 - 15
VL: Kraje a krajská města, str. 8 - 11 (+ opakování st. symboly, O Bruncvíkovi - DÚ, St. Boleslav, Sv. Václav)

Anglický jazyk - informace k výuce

(Kateřina Šedivá, 13. 9. 2023 14:55)

18.9. kontrola školních pomůcek - obalené učebnice, prac. sešity a malé sešity ( slovníček a školní sešit )
testík ze slovíček L1 ( PB str. 4 -5 )

20.9. Opakovací test lekce 1 ( podle PB a WB str. 4 -5 )

Pŕ, Vl, týdenní plán, 37. týden

(Albrechtová, 11. 9. 2023 6:44)

Pŕ: Živá a neživá příroda, str. 8 - 13 (Podnebné pásy, Houby)
Vl: Život v demokratickém státě, str. 5 - 7,
Kraje a krajská města, str. 8 - 11

Anglický jazyk

(Kateřina Šedivá, 10. 9. 2023 20:59)

Týdenní plán 11.9. – 15.9. 2023

Plánované učivo na tento týden:
Lekce 1 Welcome ( Vítejte )
Opakování učiva ze 3. ročníku
Procvičování slovní zásoby
Poslechy, hry ve skupinkách
Učebnice str. 4 – 5
Pracovní sešit str. 4 - 5


Do středy 13.9. obalit sešity a vyrobit si jmenovku.

Procvičování : LearningApps.org, Wordwall.net

Přeji krásný týden.
Mgr. Kateřina Šedivá ( e-mail : sedivamgr@seznam.cz )

Týdenní plán č. 2 - 11. - 15. 9. 2023

(Daniela Švejdová, 10. 9. 2023 20:53)

Český jazyk

Opakování učiva 3. ročníku - uč. s. 7 - 12, PS, s. 2 - 4

Matematika

Opakování v oboru čísel 1 - 1000 - porovnávání, sčítání - uč. s. 7 - 11, PS, s. 4 a 5
Geometrie - vzájemná poloha dvou přímek v rovině, uč. s. 112, PS, s. 32

V úterý 19. 9. proběhnou úvodní třídní schůzky - jako obvykle v naší třídě v 16:30 h.

V pátek 29. 9. je ředitelské volno, kdo by měl zájem o družinu, přihlaste se u paní Vostřákové.

Př, Vl.

(Začátek školního roku, týden 36., 8. 9. 2023 15:51)

Přírodopis: Příroda živá a neživá, přírodní podmínky.
Vlastivěda: ĆR uprostřed Evropy, regiony ČR.

Začátek školního roku

(Daniela Švejdová, 29. 8. 2023 12:08)

Zdravím všechny a před začátkem školního roku posílám
důležité informace.

4. září – společné zahájení na hřišti, pak chvilka třídách – není družina, ani oběd, odchod 8:45 h – 9 h

5. září – výuka do 12 h, děti donesou lístečky, jak odchází (před O, po O, družina)

6. září - výuka do 12 h

Nový účet na placení obědů (2202627863/ 2010) a nové telefonní číslo do jídelny na odhlašování - 734 637 323!

V jídelně se bude každý měsíc od října platit zálohy 735 Kč, 1015 Kč (oběd + svačina), v září ještě budou lístečky, kolik máte zaplatit, tak vyčkejte, co vám donesou děti v prvním týdnu!!!

Od podzimu naběhneme na odhlašování obědů přes strava.cz – budeme vás podrobně informovat

Odhlašování obědů na novém telefonním čísle a do 7 h ráno nejpozději!!!

Rozvrh - konce hodin:

PO 13:30 h
ÚT 12:40
ST půlka 12:40/ půlka 13:30
ČT 12:40
PÁ 12:40

Mějte krásný zbytek prázdnin!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

následující »